Vinteræbler, diverse


 Matthiesen 1913. II: 199

Gult Vinteræble.

Hjem: Dette smukke Æble har jeg modtaget fra afdøde Gartner Damgård-Møller i Skive, som meddelte mig, at Sorten havde hjemme i Byen Lund lidt nordvest for Skive. Frugten har Værd, fordi Træet er hårdført, rigtbærende og passer for udsatte jyske Forhold.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: mere end middelstor, 70—71 mm bred, 65 mm høj.— Form: rundt ægformet, Bug lidt under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. — Bæger: lille, lukket, Blade butte, stærkt uldede, indadbøjede, slår Spidserne lidt udad; Hulen flad, middelvid. Ribber og Biribber små, ret skarpe, alle taber sig hurtigt. Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: meget kort, kraftig, glat; Hulen flad, vid, kun med Spor af Rust, undertiden med en lille skarp Svulst. — Hud: mat citrongul med varmere Solside, hvor en svag rød Flamme enkeltvis kan spores; Punkter spredte, fine, mørkebrune med klar Hov. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: stort, løghjerteformet, Aksen lang, vid, Rum store, afrundede opad, rundt but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, 5 lange mørkebrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en lille Kegle, Tråde midtstillede, Griffel kortkløvet, tæt uldet over det hele. — Kød: hvidt, tæt, dog skørt, saftigt, vinagtigt uden videre Aroma. — Modningstid: Vinter. — Værd: god Køkken- og Torvefrugt, brugelig Bordfrugt.

VilladsM5.jpg Fig. 277. Gult Vinteræble.


Matthiesen 1924. III: 216

Landsgrav Vinteræble.

Dette smukke Æble er tiltrukket for mange År siden af Forstander Hans Knudsen i Landsgrav ved Slagelse.

Beskrivelse af Frugten. -Størrelse og Form: middelstort, fladrundt, Bugen sidder på Midten eller lidt under, begge Halvdele er omtrent éns udviklede. -- Bæger: åbent Bladene er små, brede, korte med fin påsat Spids, dunede, står lige op, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen er mere end middeldyb, middelvid med små rynkeagtige Ribber indenfor Randen, næppe kendelige ned over Frugten; Tværsnit rundt. — Stilk: kort, tyk, ofte nærmest en Knort; Hulen dyb, middelvid med læderbrun, kun lidet strålet Rust. — Hud: lysegul eller strågul, over det hele stænket og stribet med et smukt karmoisinrødt; Punkter talrige, med bred men lidet kendelig Hov. Kraftig Lugt og fedtet. — Kærnehus: lille, bredt løgformet, Aksen smal, Rum udrandet tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, én stor, lang og mørkebrun Kærne i hvert. — Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, fint håret over det hele. — Kød: hvidt, middelsaftigt, lidt marvet, af lidt syrlig vinagtig, lidt krydret Smag. — Modningstid: var tjenligt i December men er holdbart til langt hen på Vinteren. — Værd : god Bordfrugt, meget smuk Salgsfrugt og meget god til al Slags Husholdningsbrug.

Træet danner en smuk tætløvet Krone og er sundt.

Fig. 512. Landsgrav Vinteræble.


Matthiesen 1924. III: 217

Martins gule Vinteræble.

Frugten er sendt hertil af Gartner Søndergård 5 Ebstrup, nord for Silkeborg. Han skriver, at Modertræet er et uforædlet Træ, står på stiv Lerjord i Midtjyllands barske Klima, har en kraftig Vækst, er stort, hårdført og sundt. Han ønsker, at Sorten skal bære her benyttede Navn.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstort, rundt, lidt afplattet ved Bægeret, smukt rundende mod Stilken, Bugen på Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lukket, Bladene fint dunede, bøjer indad, står lige op, slutter tæt; Hulen er en flad Skål: flad, vid, Ribber små, enkeltvis lidt større, spores dog helt ned over Frugten, så Tværsnittet er ikke helt rundt. — Stilk: kort, næsten tyk; Hulen middeldyb, middelvid med nogen Rust. — Hud: gulgrøn, bliver senere varmt strågul med varmere Solside; Punkter spredte, fine med bred, mat Hov; vorteagtige Rustpletter træffes. Svag Lugt, fedtet. — Kærnehus: stort, rundt løghjerteformet, Aksen lang, vid, når lige op til Røret, Rum store, lidt afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, 2—3 rundt ægformede Kærner i hvert. — Bæger: rør: en Kegle, Tråde højtstillede, Griffel 2/3 kløvet, håret på den sammenvoksede Del. —Kød: hvidt med gul Tone og gule Årer, noget fast, saftigt, krydret vinagtigt, kraftigt og godt. — Modningstid: November-Januar, skal ellers kunne holde sig til langt ud på Foråret. — Værd: god Bordfrugt, smuk Salgsfrugt.

Fig. 513. Martins gule Vinteræble.


Matthiesen 1924. III: 218

Solbjerg Vinteræble.

Frugten har jeg modtaget fra Hr. Frederik Jensen, Solbjerg pr. Havrebjerg nord for Slagelse. Han meddeler, at Træet er vokset frem af en Boikenkærne, sået 1916, at det begyndte at bære som 3årigt, og at det som 5årigt 1921 bar 125 Æbler, som vejede 36 Pund.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: stort eller mere end middelstort, fladrundt, mere bredt afstumpet mod Bægeret og mere afrundet mod Stilken, Bugen lidt under Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: åbent, Bladene smalle, lidt melede, står omtrent lige op, er adskilte ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber ubetydelige, flade, ses nærmest kun i Hulen, Tværsnit omtrent rundt.—Stilk: kort til middellang, tynd, rødbrun, glat; Hulen dyb, snæver til middelvid med mørkegrå, svagt strålet grov Rust i Bunden. —Hud: lyst citrongul med grønt Skær, på Solsiden lidt mørkt karmoisinrødt i Striber og Stænk; Punkter fine, spredte, ses næsten ikke, Rustvorter træffes. Svag Lugt og svagt fedtet. Kærnehus: lille, bredt løgformet, Aksen kort, vid, Rum små, udrandet afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge glatte, Kærner brune, store, l—2 i hvert Rum. — Bægerrør : en kort, bred Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 2/3 kløvet, stærkt filtet over det hele. —Kød: hvidt med svag grønlig Tone, saftigt, svagt krydret, sødt vinagtlgt og godt for Årstiden. — Modningstid: Nytår—April. — Værd: for Marts, April meget god Bordfrugt, god Salgs- og Husholdningsfrugt. Den forekommer mig at være adskilligt bedre end Moderen, og den synes at tegne til at være tidlig og meget frugtbar.

Fig. 514. Solbjerg Vinteræble.


 Matthiesen 1913. I: 68

Vinter Citronæble.

Littr. o.Syn.:  Gartner-Tidende l911, S.211.

Hjem: Rundt om på Øerne har jeg truffet gamle Træer af et Æble med dette Navn. Jeg fandt først Sorten i Fårevejle Præstegårdhave og andre gamle Haver i Egnene omkring Lammefjorden, men har senere dels fundet det, dels fået det sendt til Undersøgelse fra ikke få Haver på Øerne, så Sorten synes at have nogen Udbredelse. Hvorvidt det oprindelig er en dansk Sort, kan ikke afgøres, men det er ikke usandsynligt, i hvert Fald er den meget forskellig fra det tyske Winter-Citronenapfel, som beskrives i 111. Handbuch Nr. 80.

CitronAlM6.jpg
Fig. 34. Vinter Citronæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: godt middelstor, i almindelig god Udvikling 68—71 mm bred, 60—67 mm høj. — Form: foranderlig, snart næsten kuglerund, snart mere fladrund, enkeltvis også i det mindste tilsyneladende mere højbygget, Bug på eller endog over Midten, den ene Halvdel altid stærkere udviklet. — Bæger: lille, halvåbent, Bladene stærkt uldede, adskilte ved Grunden, sidder i en flad Skål omgivet af små, dog ret markerede Ribber, som kanter Tværsnittet. - Stilk: kort, glat, ofte kødfuld af en snabelagtig Svulst; Hulen middeldyb, vid eller helt udfyldt. -Hud: ved Plukningen grøn, senere varmt citrongul, enkelte Spor af rødt på stærkt solbeskinnede Frugter; Punkter talrige, brune med mat Hov, ofte ses kun denne — Kærnehus: lille, næsten tenformet. Aksen middelvid. Rum små, afrundede opad, tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner små, korte, trinde. — Bægerrør: en Kegle, Tråde midtstillede. Griffel dybtkløvet, stærkt uldet. — Kød: hvidt med grønlige Årer, fast, fornødent saftigt, vinsyrligt med svag Sødme og stærkt fremtrædende Syre. — Modningstid: Januar til ud på Foråret. — Værd: Førsterangs Husholdningsfrugt.

Træet er sundt og hårdført, har en stor bred Krone. Frugten minder meget om Dumelows Seedling — er dog mindre — og kunde passende afløse denne, der ofte har sygeligt Træ, medens det modsatte er Tilfældet med foreliggende.  


 Matthiesen 1913. I: 94

Vinter Ferskenæble.

Wøldike, S. 655: »Noget platrund med 10 afrundede Ribber helt over Frugten men ubetydelig Ujævnhed om Bægeret, hvis Flige er brede forneden; Hulen ubetydelig. Stilk i anseelig Hule, som er glat. Hud blank hvid, ubetydeligt gulnende på Solsiden, meget fint punkteret og for en større Del hvidblommet. Kød hvidt, let gulnende, næsten fint, sprudlende saftigt, fyldig sødt og forfriskende, let krydret. Kærnehus med stor Åre, halvåbent med store, påfaldende brune Kærner. Ædel Frugt.« Wøldike.

FilippaM1.jpg Fig. 50. Vinter Ferskenæble.


 Matthiesen 1913. II: 198

Vintergraasténer fra Samsø.

Hjem: Rimeligvis Samsø, da jeg kun har truffet Sorten på denne Ø. Frugten er meget bedre end de Vintergraasténer, som ikke sjeldent træffes navnlig i Sydsælland.

VilladsM4.jpg Fig. 276. Vintergraasténer fra Samsø.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, ca. 64 mm bred, 55 mm høj. — Form: fladtrykt kugleformet, noget afplattet ved begge Ender, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: åbent. Bladene brede, but tilspidsede, uldede, adskilte ved Grunden, krøller Spidserne lidt udad; Hulen flad, vid, Hovedribberne brede ned over Frugten, indenfor Randen perleformede tilligemed Biribberne, hvorved de danner en fremstående perleformet Rand, som det tydeligt ses på Fig.; Tværsnit lidt kantet. — Stilk: kort, tyk, grøn med rødbrunt, glat; Hulen middeldyb, vid med mørkebrun Strålerust. — Hud: varmt gul, Solsiden med Stænk og fine Striber af et smukt purpurrødt, som enkeltvis kan dække helt; Punkter få, brune med bred mat Hov. — Kærnehus: rundt i Omkreds, Aksen meget snæver eller helt lukket, Rum store, lukkede, tilspidset afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner lange, smalle, lysebrune, 2—3 i hvert Rum. — Bægerrør: en bredt afstumpet lille Kegle, Tråde midtstillede. Griffel halvkløvet, håret på nederste Halvdel. — Kød: gulagtigt, meget saftfuldt, lidt groft af Bygning, af forfriskende vinsyrlig Smag med fornøden Sødme og nogen Aroma, som måske kan kaldes gråsteneragtig. — Modningstid: December—Februar. — Værd: brugelig Bordfrugt, god Handels- og Køkkenfrugt.

Når Sorten ikke er medtaget under "Gråstener", trods det, at den bærer Gråstenernavnet, da er det, fordi den står for langt fra denne Sort og næppe bærer Navnet med Rette.