Matthiesen 1913. I: 72

Degneæble.

Littr. o. Syn.: Gartner-Tidende 1911, S. 143.

Historie og Hjemsted: Dette smukke og overmåde rigtbærende Sommeræble hører hjemme i Gedesby på Sydfalster, hvor Wøldike fandt det, da han som ung Præst var Kapellan på Stedet, altså omkring ved eller lige efter Midten af forrige Århundrede. Wøldike var fuldt sikker på, at Sorten var hjemmehørende i Gedesby og kaldte den Gedesby Degneæble, hvilket kunde tyde på, at Modertræet har stået i Gedesby Skoles Have. Senere kastede han Stedsnavnet bort. — Æblet hørte til Wøldikes Yndlingssorter, det morede ham således at pode det på Vandskud, når sådanne brød frem på tykkere nøgne Grene af ældre Træer, og man så derfor sådanne Podninger overalt i hans Have, hvor de bar rigt. Jeg har eftersøgt Sorten i Gedesby og fandt da bl. a. et Par middelstore Træer i Haven ved den tidligere Kapellanbolig, de var podede og plantede af Wøldike.

Sorten er ikke så lidt udbredt, særlig i de Egne, hvor W. havde sin Præstegerning, således også i Nibeegnen, hvor den trives og udvikles lige så godt som på Falster. Jeg har flere Gange sendt Kviste til pomologiske Venner i Tyskland, og det har da vist sig, at længere mod syd, får Æblet en langt kraftigere Aroma og mere Sødme end her i dets Hjemland.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: i god Udvikling stor, 72—78 mm bred, 72 mm høj, ofte dog kun 70 mm bred og 65 mm høj. —Form: snart næsten kugleformet og da lidt plat ved begge Ender, ofte også afstumpet kegleformet og højere end bred (Fig. 2), i første Tilfælde med Bugen på Midten og éns Runding mod begge Ender, i sidste med Bugen næst Stilkenden og flad Runding mod denne, medens den tager stærkere af mod Bægeret og her ender i et lidt trynet eller kalvilagtigt Bægerparti; den ene Side er ofte lidt stærkere udviklet. — Bæger: omtrent lukket, stort, Bladene brede, lange, butte, grønne, lidt uldede, bøjer indad, står lige op; Hulen middelvid eller snæver, næppe middeldyb, omgivet af fine, ofte skarpe, undertiden (på de runde Frugter) også mere flade Ribber, som løber ned over Frugten og kanter Tværsnittet; Biribber snart lige så store som Hovedribberne eller også kun små flade Perler. — Stilk: ca. 2 Cmtr. lang, næsten tyk, krum, lysebrun, fint dunet, undertiden kødfuld i Hulen og oftest med to små Knopper tæt ved Leddet; Hulen flad eller middeldyb, snæver med lidt gråbrun Rust, ikke sjældent næsten udfyldt af en flad Svulst. — Hud: meget fin og sart, fra Træet grønlig hvid, senere næsten hvid, Solsiden stænket og stribet af et først mat, senere livlig rødt, som ofte løber sammen og danner båndagtige Striber; Punkter talrige, fine, viser sig hyppig kun som hvide Skær med grønlig Hov, som i det røde er omtrent gul; på Træet har Frugten en tyk blålig hvid Dug. Svagt fedtet. — Kærnehus: løgformet, Aksen næppe middelvid, Rum lidt åbne, spidst rundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner store, butte, lysebrune. — Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, under og i Delingsstedet svagt filtet. — Kød: hvidt med svagt grønligt eller rødligt Skær under Huden, lidt løst, marvet, saftigt, lidt syrlig vinagtigt med svag jordbæragtig Aroma. — Modningstid: sidst i August—September. — Værd: brugelig Bordfrugt, udmærket Køkkenfrugt og let sælgelig Handelsfrugt, der dog som sådan må behandles med Varsomhed. Fin Pyntefrugt, som ikke så lidt minder om en Færsken i det ydre.

DalbyM3.jpg
Fig. 37. Degnesæble.

Træet bliver på Grund af den overmåde store og tidligt indtrædende Frugtbarhed ikke stort, det danner en smuk rund, noget tæt Krone, — Årsskud: lange, kraftige, mørkoliven eller lidt violetbrune med kraftig Sølvhud, glatte, knæede med få fine, lidet iøjnefaldende Barkporer. — Knopper: store, tykke, dog lidt flade, kort men spidst kegle? formede med omtrent glatte, mørkt rødbrune Knopskæl. — Blade: store, mørkegrønne, rundt eliptiske eller rundt æg? formede med temmelig lang påsat Spids, groft rundtakkede, stærkt hviduldede på Undersiden; Bladstilke over middellange, tykke, rødlige, dunede; Akselblade meget små, linjeformede. — Frugtknopper: ægformede, butte, Knopskæl rødligbrune, fint dunede.

Passer for alle større Former, vokser også rask på Dværgrod i nogle År men bærer sig hurtigt til Døde, såfremt man ikke kommer Træet til Hjælp med rigelig Næring og stærk Udtynding af Frugterne; det sidste må altid anbefales, for at ordentlig Størrelse kan opnås. Fortjener Plads selv i mindre Haver.