Matthiesen 1913. I: 75

Dronningeæble.

Hjem og Historie: Sorten har jeg for mange år siden modtaget fra nu afdøde Handelsgartner Damgård-Møller i Skive, som meddelte mig, at han havde fået den fra Fyn, hvor der fandtes gamle Træer af den under her benyttede Navn. Jeg har forgæves eftersøgt den på Fyn, hvor den videre stammer fra, har jeg ikke kunnet få oplyst, lige så lidt som jeg tør afgøre, at den oprindelig er dansk, den hører til de Sorter, om hvilke dette ikke kan bevises. Den er udbredt en Del i Skiveegnen ligesom i andre Egne af Jylland, da den findes i nogle jyske Planteskoler.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: Frugter i god Udvikling fra Skive målte: 77 mm brede, 70 mm høje.— Form: lidt flad Kugleform, ubetydeligt mere aftagende mod Bægeret, mere fladt rundet mod Stilken, Bug omtrent på Midten, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: lille, lukket, Bladene brede, korte, butte, uldede; Hulen flad, middelvid til snæver med små flade Ribber, som dog bliver store og brede ned over Frugten og kan forfølges lige ind i Stilkhulen, Tværsnit kantet. — Stilk: kort eller middellang, ret kraftig, gulgrøn med brunt, glat eller svagt dunet; Hulen dyb, snæver med lidt Rust, ofte næsten udfyldt af en flad Svulst— Hud: lysegul, helt overstænket af et mat mørkt karmoisinrødt, fuldt af korte mørkere Striber; Punkter grå med smal Hov. Kraftig god Lugt. Fedtet. — Kærnehus: rundt, lille, Aksen kort, vid, Rum åbne, udrandede opad, tilspidsede nedad, Vægge lidt sprængte, mange tildels løstliggende små kaffebrune Kærner. — Bægerrør: en stor Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, svagt håret under Delingsstedet. — Kød: hvidt, fast, dog skørt, saftigt, af kraftig bæragtig god Smag. — Modningstid: November—Jul, holder sig dog ofte hele Januar. — Værd: god Bordfrugt.

Dr.LouiseM1.jpg
Fig. 58. Dronningeæble.