Dumelow.

Synonymer. Dumelows Seedling, Dummelous Seedling, Wellington.

Historie. Sorten skal være tiltrukket af en Mand ved Navn Dumeller (udtalt på Egnen og som Navn for Sorten skrevet Dumelow) i Shakerston, Leicestershire i England. Modertræet var i fuld Kraft i år 1800. Har i England mange Synonymer, af hvilke Wellington er det bedst kendte og undertiden også anvendt her i Landet. Til Danmark synes Sorten at være indført af Det kgl. danske Haveselskab, i hvis Sortsliste fra 1840 den er optaget. Er beskrevet af J. A. Bentzien i Håndbog for Frugttrædyrkere i 1861, af Chr. Pedersen i Den danske Frugthave i 1873 og af H. C. Bredsted i Håndbog i dansk Pomologi i 1893. På Udstillingen i København i 1875 var der 10 Numre af Sorten, deraf l fra Sverige. Anbefalet til Dyrkning som Køkkenfrugt af Bentzien i 1856, af Alm. dansk Gartnerforening i 1888 og af Organisationernes Fællesudvalg i 1914. Ved Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 kom den derimod ikke mellem de anbefalede Sorter. I Planteskolerne var den Nr. 12 i 1920. I 1937 var den Nr. 20 med 9000 Træer, hvoraf Halvdelen var på Dværgstamme. I de senere år har der på Grund af Frugtens Holdbarhed været stigende Interesse for Dumelow. Er især plantet på Sjælland.

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let af formere og tiltrække som smukke og kraftige Træer.

Grundstamme. Trives under gode Forhold godt på alle Grundstammetyper, også på Gul Metzer; men da Kronen bliver tæt og tung, må den på denne og andre svage Grundstammer holdes godt afstivet.

Beskrivelse af Træet. Sorten vokser stærkt i Ungdommen, senere mere moderat; den danner en regelmæssig, bred og noget fladrund Krone. årsskuddene er på unge Træer ikke meget talrige, men meget lange og kraftige. Barken er noget glinsende, mat chokoladebrun. Barkporerne er lysegrå, meget talrige, store, iøjnefaldende og karakteristiske for Sorten. Bladene er store, tykke, ovale eller ægformede og forsynet med en kraftig Spids; de er udadrettede, lidt rendeformede og noget bølgede, på Oversiden mørkegrønne og glinsende og på Undersiden grågrønne. I Randen er de forsynet med meget grove og spidse Takker. Bladstilken er kort og tyk, den er rødlig og bærer lange, smalle Akselblade, Hovedribben er kraftig og noget tilbagebøjet. Frugtknopperne er små, afstumpede og hviduldede. Sorten blomstrer lidt over Midten af Sæsonen, Blomsterne er middelstore, lysrosafar-vede og kønne. Kromosomantallet er normalt, og Befrugtningen volder ingen Vanskeligheder. Boiken, Cox's Pomona, James Grieve, Ildrød Pigeon m. fl. angives som gode Bestøvningssorter.

Dumelow1.jpg

Dyrkningsforhold. Dumelow danner sunde, kraftige og længelevende Træer, der på Vildstamme kræver en Slutafstand af ca. 10 m. Sorten er her i Landet tilfredsstillende hårdfør. Den kræver en god Jord, der helst må være varm, for at Skuddene kan nå at modnes. Kan godt trives på let Jord, men Frugterne er tilbøjelige til at blive noget små. Da Træet ikke bliver højt, og Frugten sidder godt fast, er det nødvendige Læ forholdsvis let at fremskaffe. Flere Medarbejdere anbefaler rigeligt Kali til denne Sort. Udover nødvendig Formning beskæres Træerne ikke stærkt i de yngre år, da Frugtbarhedens Indtræden ellers forhales. Ældre Træer danner noget tætte Kroner, som ved ikke for stærk Udtynding holdes passende åbne. Dumelow egner sig godt til Indpodning i andre Sorter. Frugtbarheden er lidt sparsom for unge Træer, men kan senere være stor, men Træerne er dog noget tilbøjelige til Bæring hvert andet år. Medarbejdernes Angivelse for Frugtbarheden er ret divergerende. Frugtudtynding kan være nødvendig, bl. a. for at opnå store og ensartet udviklede Frugter.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Kræftangreb er ret hyppige. Frugten kan blive skurvet, hvorved bl. a. Holdbarheden forringes. Spindemider, Lus og Tæger samt Toptørhed er også noteret. I det hele og store er Dumelow dog en sund og letdyrkelig Sort; den tåler de sædvanlige Sprøjte- og Puddermidler godt. Frugten af unge Træer har undertiden Priksyge.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor tit stor, men små Frugter forekommer dog ofte. 6—7,5 cm høj og 7—9 cm bred.

Formen. Rundagtig til fladrund, noget uregelmæssig og ofte skæv. Bugen sidder på Midten. Tværsnittet kan være næsten rundt, men er dog som Regel noget kantet.

Farven. Den grønne Grundfarve går efterhånden over til strågult og gult til guldgult. Nogle Frugter er uden Dækfarve eller med rødbrunlige Tegninger, de fleste Frugter har dog en stærkere fremtrædende Dækfarve, der kan være orange, orangerød eller livlig rød med Anstrøg af karmin. Huden er stærk, glinsende og lidt fedtet. Hudpunkterne er meget talrige, de kan ved Stilkenden gå over i forkorkede Streger og Figurer.

Bægeret er meget stort og åbent, Bægerbladene ret små, ofte adskilte ved Grunden. Bægerenden flad og bred, dens Kanter er ribbede og foldede på en meget karakteristisk Måde, der gør Frugten let kendelig, især når Lyset falder direkte på Bægerpartiet. Ribberne, der kan være forsynede med Korklister, kan som Regel forfølges helt ned over Frugten. Støvtrådene er under midtstillede i det tragtformede, foroven brede Bægerrør.

Dumelow2.jpg 20-årigt Dværgtræ, 4 m højt og 5 in bredt. l

Stilken er kort og tyk. Stilkgruben kan være næsten helt fyldt ud, men den kan også være dyb, snæver eller vid.

Kødet er meget fast, hvidt eller gullighvidt, før Modenheden udpræget surt, senere syrligt. Svag Lugt. Har stor Vægtfylde.

Kærnehuset lille. Kærnerne middelstore, brede, spidse og ret velnærede.

Modningstid. Frugten må plukkes sent, ikke gerne før Midten af Oktober. Den kan gemmes fil April—Maj Måned og er let at opbevare, rynker ikke. Kan udmærket kølelagres og gemmes i Kulsyrerum. Har vist sig at være velegnet til Opbevaring i Kasser nedgravet i Jordkuler.

Anvendelse. Dumelow er et udpræget og godt Madæble til sildig Brug; beholder længe sin Syrlighed og kan eventuelt blandes med andre Sorter. Har i kogt Tilstand en smuk gul Farve. Skal være god til Marmelade og Tørring. Købes gerne af Konservesfabrikkerne om Efteråret og er da udmærket til Marmelade.

Handelsværdien er stor på den rette årstid, da Sorten er efterspurgt af Forbrugerne. Giver mange Størrelsessorteringer, men er ellers let at behandle og pakke; tåler udmærket Forsendelse.

Dyrkningsværdi.

Skønt Dumelow er gammelkendt og almindelig udbredt her i Landet, er den dog endnu ikke helt gennemprøvet. Først i indeværende årh., da man ikke lagde megen Vægt på Dyrkning af Vinterfrugt, var Interessen for den svindende; men i de senere år har dette helt ændret sig, og Sorten er blevet plantet en Del i Erhvervsplantninger. Som Brugsvare må Frugten konkurrere med Bramley, Boiken m. fl., af hvilke førstnævnte giver større Udbytte og er mindst lige så let at dyrke. Sorten kan anbefales til Plantning i større Privathaver og ligeledes til Erhverv. Den trives i alle Egne af Landet.

Dumelow3.jpg Dumelow. 70-årigt Vildstammetræ i GI. Hestehauge, 8 m højt og 9 m bredt.