Early Victoria.

Synonymer. Emneth Early. Emneth.

Historie. Taylor skriver i »The Apples of England«, at Sorten blev fundet ved Emneth nær ved Wisbech i England og bragt i Handelen af Firmaet Cross i Wisbech i 1899. Det er en Codlin, der er mere jævn end Lord Grosvenor. Den blev snart populær som Salgsfrugt. Dyrkes i stor Stil i hele Landet og mest under Navn af Early Victoria, skønt Emneth Early er det ældste Navn. E. A. Bunyard anfører i »A Handbook of hardy fruits« 1920, at Sorten skal være en Krydsning mellem Lord Grosvenor og Keswick Codlin og tilføjer, at E. V. er den bedste af de tidlige Codlins m. H. t. Udbytte, Vækstkraft og Udseende. W. P. Seabrook siger om Sorten i »Modem Fruit Growing« 1933, at den er langt den mest hårdføre og frugtbareste af alle de tidlige Køkkenæbler. 75 pCt. af Frugten må fjernes ved Udtynding. Er en udmærket Bestøvningssort, da man, under Forudsætning af, at den ikke får Lov til at forbære sig, kan regne sikkert med, at Træet blomstrer hvert år. Har i England overflødiggjort Lord Suffield m. fl. Sorter. Her i Landet er Sorten forholdsvis ny og endnu kun lidt udbredt; den har ikke kunnet fortrænge Lord Suffield. I »Danmarks Frugtavl«, Beretning om Frugtsortsundersøgelserne 191622 nævnes den kun under Sorø Amt. Mathiesens Planteskole udbød første Gang Træer af den i 1923. Ved Undersøgelsen i 193437 noteredes om 818 Træer af E. V., alle plantet i Jylland og på Sjælland. Sorten er blevet plantet en Del ved Varde af Fabrikant Th. Hansen. Ved Planteskoletællingen 193739 var den Nr. 17 efter Antal Æbletræer i Formering.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere og tiltrække til kraftige Træer med mange Grene og smuk Vækst.

Grundstamme. Vildstamme eller Type XII vil passe bedst til denne svagtvoksende og rigtbærende Sort. Dværgtræer er tilbøjelige til at forbære sig. »De få Træer, vi har haft, bar sig næsten ihjel i Løbet af 23 år og var trods stærk Beskæring og Gødskning ikke til at få i Vækst igen.«

Beskrivelse af Træet. Early Victoria danner et stift, opret Træ med åben Krone. årsskuddene er middellange, kraftige og stærke hårede. Barken er rødbrun og forsynet med talrige små Barkporer. Bladene er tætsiddende, middelstore til store, ægformede med lang Spids eller oval-elliptiske; de er rendeformede, på Oversiden lysegrønne, på Undersiden grågrønne. Randen er uregelmæssigt dobbelt savtakket. Bladstilken er lang og middelkraftig, på Undersiden rødlig; den er opadrettet under en spids Vinkel og fortsætter ud i det opadrettede, kun lidt tilbagebøjede Blad. Akselbladene er små og lancetformede. Frugtknopperne, der sidder på korte Sporer, er kegleformede, lange og spidse, mørkebrune og kun lidt hårede. Blomstrer sidst på Sæsonen. De ret store Blomster og Blomsterknopperne er smukt rosa. Sorten har normalt Antal Kromosomer, den danner godt Blomsterstøv og sætter meget villigt Frugt.

Early Victoria1.jpg

Dyrkningsforhold. Sorten egner sig nærmest kun til Mellem- og Tætplantning og hurtig ..Omdrift. Selv Vildstammetræer kan stå med en lille Afstand. 23 m kan måske være en passende Begyndelsesafstand. Sorten synes at være« robust og hårdfør under almindelige Forhold. Kan dyrkes i alle Landets Egne og på forskelligartet Jordbund. »Trives her på mager, skarp Grusjord, men Væksten er lovlig svag.« Kræver som ovenfor berørt megen Gødning. En temmelig stærk Beskæring, så der holdes Vækst i Træet, kan anbefales. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og umådelig stor. Frugtudtynding er nødvendig og kan praktiseres som en gradvis Afplukning af Frugten, når de største Æbler kan afsættes til Fabriksbrug.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Sorten har hidtil vist sig at være sund. Der kan optræde Skurv på Frugten. Priksyge nævnes gentagne Gange. Seabrook anfører, at Sorten ikke skades af Svovlkalk.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor til lille. 5,57 cm høj og 5,57,5 cm bred. Formen. Er et ægformet, regelmæssigt Æble. Bugen sidder på Midten, hvorfra Frugten tilspidser mod begge Ender. Nogle Frugter er brede og korte, andre er højere og tilspidsede mod Bægeret. Frugten er kantet og ofte skæv. Er et uskønt Æble, der minder en Del om den nu næsten helt kasserede Lord Grosvenor.

Farven. Grundfarven er gulgrøn, den bliver ved Modenhed citrongul gennem en Række Mellemstadier. Solsiden er helt uden rødt. Æblet har den for Husholdningsfrugt rette Farve, når den bruges i umoden Tilstand. Huden er tør og glinsende, fast og ikke ømfindtlig. Hudpunkterne, der er store og lyse, er især talrige på Bægerhalvdelen.

Early Victoria2.jpg 4-årigt Træ af Early Victoria.

Bægeret er lukket. Bægerbladene er lange og smalle, brede forneden, og ligesom Frugtens Bægerparti stærkt hårede. Bægerhulen er meget uregelmæssig, lille og flad; undertiden sidder Bægeret næsten ovenpå Frugten. De fem Hovedribber er kraftigt, men ofte uens udviklede, de fortsætter helt ned over Frugten til Stilkgruben og kan være forsynet med en Søm. Mellem Hovedribberne ses Biribberne ofte som små Kødbulke. Støvtrådene over midtstillede i det tragtformede Bægerrør. Griflerne kun lidt sammenvoksede.

Stilken kan være lang og tynd, men kan også være kort og tyk samt fortykket ved Basis; den er grøn og stærkt håret. Stilkgruben kan være næsten helt fyldt ud, normalt er den kun lille i Bredde og Dybde og uden Rust; den er noget ujævn og kantet. Undertiden er Stilken trykket skæv af en Kødsvulst.

Kødet er gulhvidt med grønne årer, det er skørt, ret saftigt og af en syrlig Smag og med ringe Aroma og svag Lugt.

Kærnehuset er højt løgformet. Kamrene, hvis Vægge er gule, glatte og meget glinsende, flyder sammen til et Rum. De talrige Kærner er små, regelmæssigt afrundede og lysebrune.

Modningstid. Plukningen begynder sidst i Juli og fortsætter ind i August; »her sælges de sidste inden 15. August. Bør under større Forhold sorteres, pakkes og ekspederes fra ambulante Pakkesteder ude ved Træerne«. Selv om Frugten kan lagres temmelig længe (Sept. Okt.), bør den dog realiseres hurtigst muligt, hvorfor der ikke normalt bliver Tale om nogen Opbevaring.

Anvendelse. Er et udpræget Madæble. Meningerne om dets Værdi er delte, men det kan vel næppe komme i første Klasse. Er sikkert bedre end Lord Suffield, men i Form og Størrelse mindre tilfredsstillende.

Handelsværdien er ikke stor, da Sæsonen er meget kort, idet »Æblet må sælges, før Lord Suffield kommer på Markedet«.

Dyrkningsværdi.

Selv om Early Victoria endnu ikke er helt gennemprøvet her i Landet, kan det slås fast, at Sorten har skuffet en hel Del. Den synes ingen Plads at kunne erobre sig og har derfor ringe Berettigelse ved Siden af Lord Suffield, Keswick Codlin og andre Madæbler, der er tjenlige på samme Tid. Kan ikke anbefales til andet end forsøgsvis Dyrkning.

Early Victoria3.jpg Early Victoria. 5-årigt Dværgtræ i Vipperød Planteskole. 2,5 m højt og 2 m bredt.