Ecklinville.

Synonymer. Ecklinville Seedling, E. Pippin, Samling aus E.

Historie. Tiltrukket af en skotsk Gartner ved Navn Logan omkring 1820 i Ecklinville i Irland. Er beskrevet af Bredsted i 1892. Blev udbudt fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1919. I 1914 anbefalet til Plantning under almindelige Dyrkningsforhold. Har ikke her i Landet faaet nogen stor Udbredelse. Ved Undersøgelsen i 193437 noteredes om 864 Træer af den, udelukkende plantet paa Sjælland og overvejende som unge og yngre Træer. Skal egne sig godt under svenske Forhold. I Norge plantes den kun lidt.

Træet.

I Planteskolen danner Sorten kraftige, regelmæssige, oprette Træer.

Grundstamme. Trives godt baade paa Vildstamme og Dværg. Beskrivelse af Træet. Bliver ikke stort, men er af kraftig, bred opret Vækst. Aarsskuddene middellange. Barken rødbrunlig og gulgrøn; faa og store Porer. Bladene tætsiddende, middelstore, omvendt ægformede til elliptiske, lysegrønne, i Randen bølgede og med uregelmæssige, afrundede Takker. Akselbladene smaa og buede. Frugtknopperne runde, stærkt filtede. Blomstrer i Midtsæsonen. Blomsterne ret store og med smalle Kronblade. Har 34 Kromosomer.

Dyrkningsforhold. Er en trivelig og haardfør Sort, der kan dyrkes overalt. Kan paa Vildstamme nøjes med en Plads af 8 X 8 m. Kræver ikke megen Beskæring, men bør gødes godt. Frugtbarheden begynder tidligt og er stor. Frugtudtynding kan vasre tilraadelig.

Ecklinville1.jpg
Forhold overfor sygdomme og Skadedyr. Kan blive angrebet af Skurv. Værst er dog Frugtskimmel, som angriber Frugten og undertiden ogsaa Træet; modtagelig for Priksyge og i nogen Grad for Kræft. Angribes ogsaa af Tæger. Taaler godt Kemikalier.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor. 5,56 cm høj og 6,57 cm bred.

Formen. Afstumpet Kegleform, mere eller mindre tilspidset mod Bægeret. Er noget uregelmæssigt og kantet, mindende om Boiken.

Farven. Den lysegrønne Grundfarve bliver gullig. Solsiden er overtrukket og flammet med karminrødt, nogle Frugter har dog kun ganske lidt graarødt, hvori der ses karakteristiske graalige Punkter.

Bægeret er middelstort, aabent. Bægerhulen er dyb o,g ret snæver, omgivet af Ribber og Folder. Støvtraadene midtstillede.

Stilken er ofte meget kort og med fortykket Basis eller siddende ved en Kødbulk. Den kan dog ogsaa være middellang til lang. Stilkgruben er dyb og snæver, ofte rustklædt.

Kødet er hvidliggult med grønne Aarer, det er lidt marvagtigt, ikke meget saftigt og af syrligsød Smag. Syrlig Lugt.

Kærnehuset er bredt løgformet. Kamrene smaa og stærkt fyldt af velnærede, lysebrune, rundagtige Kærner.

Modningstid. Kan plukkes og sælges direkte fra Træet .gennem hele September og Oktober Maaned. Bør ikke opbevares, da den saa let faar Priksyge.

Anvendelse. Er et udpræget og godt Madæble, som er let at behandle.

Handelsværdien betegnes af nogle som god, af andre som faldende. »Men paa Grund af den store Mængde af smuk og ensartet Frugt er det alligevel en Handelsvare«

 Dyrkningsværdi.

Ecklinville kan ikke anbefales til udstrakt Dyrkning i Privathaver. Til Erhvervsplantning har den nogen Interesse, da Frugterne kan sælges billigt. Sæsonen er dog mindre heldig.

Ecklinville2.jpg Ecklinville. 17-aarigt Dværgtræ i Lagesminde Frugtplantage. 4 x 4 m.