75. Burchardt's Reinet.


FHCardinalB3.jpg     FHCardinalB4.jpg

Literatur og Synonymer:

1. Burchardts Reinette (Oberdieck, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, Nr. 213).
2. Burchardts Renettäple (Eneroth, Handbok i svensk pomologi, II, p. 98).
3. Reinette Burchardt (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 380
). -  id. (Catalogue descriptif des fruits adoptés par le congres pomologique de .France, 1887, p. 410).

Historie. Denne tidligmodne Reinet, der første Gang er beskreven af Oberdieck, er tiltrukken af Hr. Hartwiss, Direktør for de kejserlige Haver i Nikita (Rusland) og opnævnt. til Ære for den tyske Pomolog Burchardt i Landsberg ved Warthefloden (Brandenburg), som synes at have indført den i Tyskland. Her i Landet har den sikkert været dyrket i henved 30 År. Den er meget afholdt formedelst sin Villighed til at bære Frugt så snart den er plantet, og man ser den derfor hyppig på Udstillingerne.

Beskrivelse af Træet. Træet er sundt, gror. i Ungdommen temmelig hurtig, men opnår formedelst tidlig og rig Frugtbarhed ikke nogen betydelig Størrelse. Årsskud: talrige, ofte lidt udadgående, lange, middeltykke, brunrøde og sølvgråhudede, på Skyggesiden ofte lidt grønligbrune, opefter meget uldede; Lenticeller talrige, langagtige, temmelig iøjefaldende. Bladknopper: store, spidse, meget uldede, ikke fast tilliggende. Blade: på Sommerskuddene middelstore, ægformede eller ovale, med tilføjet kort Spids og meget skarpt savtakket Rand, bårne af middellange, stive, på Undersiden røde Bladstilke. Axelbladene korte og lancetformede. Ved Frugtknopperne ere Bladene lange og i begge Ender langt tilspidsede. Frugtknopper: middelstore, ægformede, stumpt spidse, med mørkerøde, meget uldede Knopskjæl. Blomster: temmelig små, middeltidlige, med langovale, udvendig mørkrosenrøde, indvendig rødlighvide Kronblade.

Frugtbarhed: meget stor.

Kultur. Træet egner sig godt til at optrække til Halvstammer, og dets Hårdførlied er tilstrækkelig til, at det kan dyrkes i denne Form i almindelig godt beskyttede Haver. I Ungdommen lader det sig opelske til smukke Pyramider, hvis Form det ikke er forbunden med Vanskelighed at bevare i en længere Årrække. Det egner sig meget godt til at dyrkes som Dværgtræ, dog bliver det på Doucin næppe så stort som ønskeligt, men giver smukke og meget frugtbare Småtræer. Til vandrette og lodrette Snortræer passer det godt og bærer godt.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: stor, i bedste Udvikling 83 mm. bred, 66 mm. høj, almindelig 62 mm. bred og 48 mm. høj. Form: fladrund, altid bredere end høj, Bugen sidder på Midten, herfra aftager den temmelig ligelig, dog undertiden lidt stærkere imod Bæger end imod Stilk. Begge Halvdele omtrent lige høje. Tværsnit næsten rundt. Frugtstilk: 1215 mm. lang, tynd eller middeltyk, tyk imod Grenen, træagtig, sjældnere kjødet, grøn og brunlig, næsten nøgen, indleddet i en temmelig dyb, moderat bred, jævn, med svagere eller tættere Rust beklædt, grøn Stilkgrube. Bæger: temmelig stort, åbent, grønt, kortuldet; Bladene temmelig lange, middelbrede, i Bunden adskilte, oprette og udadbøjede, anbragte i en dyb, temmelig bred, skålformet Nedsænkning omgiven af fine Folder, som næppe gå over Bægerhvælvingen. Bægerhulen bredt tragtformet. Støvdragerne højtstillede. Hud: oftest lidt ru, på andre Steder glat og glinsende, grønliggul, senere gul, på Solsiden guldgul, ofte med gulrødt; dernæst ere de fleste Frugter helt eller næsten helt overtrukne med et for denne Frugt karakteristisk, tættere eller mere åbent Næt af kanelbrun Rust og derimellem punkteret med finere og grovere Punkter af samme Farve, som ofte især ere store og fremtrædende på Steder, hvor intet Rustovertræk findes. Skrumper ofte lidt. Lugt mærkelig. Kjød: ikke reinetteagtigt, næsten hvidt, fint, temmelig mørt, saftrigt, behagelig kraftig vinagtigt, tilstrækkelig sødt, med en svag Aroma. Kjærnehus: løgformet; Kamrene ofte små, imod Stilken spidse, imod Bægeret runde, ikke meget rummelige, næsten lukkede, hvert indeholdende 12 middelstore, ægformede, meget spidse, kastaniebrune, velnærede Kjæmer.

Modenhed. Plukkes i fjerde Uge af September og er tjenlig til Forbrug i Oktober og November, indtil den i December taber i Smag.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt og meget god Kjøkkenfrugt.