Matthiesen 1913. I:

Fillerupæble.

Hjem: Er en lokal gammel Sort i Odderegnen (Østjylland), hvor der findes gamle Træer af den i ældre Haver. Frugten modtog jeg ved Gartner Madsen, Rathlousdal, fra Fillerup gamle Skoles Have.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, fra ældre eller gamle Træer var Frugten 79 mm bred, 71 mm høj, fra unge Træer vil den rimeligvis blive større. — Form: bredt afstumpet kegleformet eller næsten helt rund, Bug under Midten, den ene Side en Kende stærkere udviklet— Bæger: lille, lukket eller halvåbent, Bladene uldede på begge Sider, bøjer indad, slår Spidserne lidt udad, adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb, snæver. Ribber store, løber helt ned over Frugten, Biribber oftest perleformede, Tværsnit stærkt kantet, — Stilk: ca. 2 Cmtr., kraftig, grøn, lidt håret; Hulen flad, vid med lysegrå Strålerust, altid med en lille Svulst. — Hud: lysegrøn med gult Skær, på Solsiden lidt rødt i Stænk og Striber nærmest Bægeret, mangler dog ofte; Punkter spredte, mørkegrå med smal Hov. Svagt fedtet. Ingen Lugt. — Kærnehus: ovalt med Biårer, Aksen snæver, Rum små, rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Vægge glatte, én langt ægformet, mørkebrun Kærne i hvert Rum. — Bægerrør: en dyb, skarp Kegle, Tråde midtstillede. Griffel halvkløvet, håret fra Delingsstedet til Grunden. — Kød: hvidt med grønligt Skær, skørt, saftigt, af god kraftig syrlig Smag. — Modningstid: November—Januar ud, måske længere. — Værd: første Klasses Køkkenfrugt; som Salgsfrugt har den sit ydre lidt imod sig.

FilippaM4.jpg Fig. 52. Fillerupæble.