Matthiesen 1913. II: 94

Hollufgaards Rosenæble.

Hjem: Sorten har jeg for mange År siden fået fra Valdemarslots Have på Tåsing under her benyttede Navn. (Hollufgård hører under Tåsing). På Stedet kaldes Frugten Barths Æble, men da dette Navn tilkommer en anden fynsk Sort, er ovenstående bibeholdt. Hvorvidt. Sorten er oprindelig dansk, vides ikke, jeg har dog ikke kunnet få den til at passe til nogen anden mig bekendt Sort.

GKRosenM4.jpg Fig. 208. Hollufgaards Rosenæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: mere end middelstor, 69 mm bred, omtrent lige så høj. — Form: rundt ægkegleformet med smuk Runding mod Stilken og stærkt aftagende mod Bægeret. — Bæger: lille, næsten lukket, Blade brede, lysegrønne, dunede, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen en lille flad Skål, Ribber ubetydelige, dog i Stand til at kante. Tværsnittet svagt. — Stilk: middellang, kraftig, træet, lidt krum, grønlig med rødbrunt, fint håret; Hulen flad, vid, kun med ringe Spor af Rust. —Hud: hvidlig grøn med gult Skær, det sidste pletvis; Punkter fine med smal Hov, talrige, ses ikke meget, Solsiden og ofte mere har en tynd Dækfarve af mat rødt, fuldt af korte, smalle Striber. Kraftig Lugt. Lidt fedtet. — Kærnehus: lille, smalt løgformet. Aksen middelvid. Rum lidt udrandede opad, rundt tilspidsede nedad, åbner sig spatelformigt, Vægge svagt sprængte, Kærner rundt ægformede, mørkebrune, 3—4 i hvert Rum. — Bægerrør: en lille Kegle, Tråde midtstillede, Griffel halvkløvet, glat. — Kød: hvidt med grønt Skær, fint, skørt, meget saftigt, sødt vinagtigt med fin parmainagtig Bismag, minder noget om Slesvigsk Jordbæræble. — Modningstid: November—Januar. — Værd: fin og god Bordfrugt.