Matthiesen 1913. II: 89

Rolundæble.

Littr. o. Syn.: Bredsted, Håndbog, Nr. 109: Rolund Æblet. — Pomologische Monatshefte 1897, S. 97: Rolund. — »Haven« 1905, S. 253: Rolundæble.

Hjem og Historie: Dette Æble er tiltrukket af nu afdøde Gårdejer Hans Hansen i Rolund ved Middelfart. Han såede først i Trediverne nogle Kærner af Gråsteneræblet, og af denne Såning fremgik denne og et Par andre dog næppe så værdifulde Sorter. Sorten forblev i mange år ukendt udenfor dens nærmeste Hjemegn, dog var Tiltrækkeren ikke sparsom med at uddele Podekviste til Venner og Bekendte, og hvem der ellers ønskede det, hvorfor større Træer da også ret hyppigt forekommer i Nordvestfyn. Først omkring ved 1880 blev den mere kendt, især efter at den 1887 var bleven tilkendt et første Klasses Certifikat af det kgl. danske Haveselskabs Bedømmelsesudvalg. Nu har Sorten fundet Vej til mange danske Haver, ligesom den, efter at jeg havde beskrevet den i Pomologische Monatshefte 1897 og udstillet den på den store Udstilling i Cassel 1897 og derved henledet udenlandske Pomologers Opmærksomhed på den, nu også har vundet Udbredelse i Udlandet, hvilket ses af, at den findes optaget i mange af de fremmede Planteskolers Kataloger.

 Beskrivelse af Frugten: — Størrelse; stor. godt udviklet 78—80 mm bred, 68-70 mm høj, kan dog blive endnu større. — Form: afstumpet kegleformet, undertiden også fladrund, Bug på eller lidt under Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet. — Bæger: halvåbent. Blade brede, lange, holder sig længe grønne, dunede, adskilte ved Grunden; Hulen middel dyb eller dyb, snæver; Ribber store, kalvilagtige, ofte også mere bløde, løber helt ned over Frugten og ind i Stilkhulen, Biribber små, flade; Tværsnit blødt kantet. — Stilk: kort, tyk, ofte kødfuld, grøn, uldet, trykkes undertiden af en lille Svulst; Hulen middeldyb, rummelig eller vid, ofte dog også mere snæver, glat eller kun med lidt læderfarvet fin Rust. — Hud: lys grønlig gul, Solsiden varmere, stundom med lidt rødt i Striber og Flammer, normalt dog uden rødt; Punkter spredte, lysebrune med grønlig Hov på Skyggesiden, rødlig på Solsiden. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: middelstort til stort, løgformet, Aksen middelvid, Rum åbne, udrandede opad, rundt eller næsten but tilspidsede nedad, Vægge lidt sprængte, Kærner langt tilspidsede, lysebrune. — Bægerrør: en tragtagtig Kegle, Tråde højtstillede. Griffel 2/3 kløvet, tæt håret. — Kød: lidt gult eller grønligt under Huden, fint, lidt marvet, saftigt, sødt vinagtigt, godt krydret, nydt i rette Tid minder Smagen stærkt om Moderens, som den dog ikke når i Godhed. — Modningstid: Oktober—November, dog kan Frugten i enkelte År opbevares længere uden at tabe i Godhed, endog til ind i Februar. — Værd: fin og god Bordfrugt og Handelsfrugt.

GKRosenM1.jpg Fig. 205. Rolundæble.

Om Træet følgende efter Tiltrækkerens Meddelelse: »Stammens Højde er omtrent l Mtr., dens Omfang ligeså. Træets Højde er 6 Mtr. Det har en bredere Krone og er rigere på Grene end Modertræet.« Mit 20årige Træ i min tidligere Have gav en Mængde Årsskud, som nærmest måtte kaldes tynde, Kronen var mere pyramidal og Træet mindede i ingen Henseende om Gråstenertræet. — Årsskud: talrige, tynde eller middeltykke, mere end middellange, meget knæede, foroven uldede, mørkt rødbrune, marmoreret med Sølvhud. fulde af runde, temmelig iøjnefaldende Barkporer. — Bladknopper: små, brede, mørkebrune, næsten tilliggende. — Blade: store, ovale med udløbende Spids eller ægformede, savtakkede. Stilk lang, kraftig, rødlig. — Frugtknopper: ægformede, rødligbrune, hårede.

Unge Træer lader vente noget på sig med Frugt, senere er Træet årligt overmåde rigtbærende.