Matthiesen 1913. II: 96

Rosenholms Æble.

Hjem: Træet formenes at være kommen frem i Rosenholms Have ved Hornslet Station i Jylland. Det er ca. 40 År gammelt eller lidt ældre og står meget indeklemt mellem store gamle Allétræer, det er årlig meget frugtbart.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: middelstor til stor, godt udviklet 7174 mm bred, 67 mm høj, fra yngere Træer på heldigere Plads vil Frugten rimeligvis blive større. Form: afstumpet kegleformet, med bred, undertiden meget bred Bægerende og med smuk Runding mod Stilken; Bug under Midten, den ene Side ubetydeligt stærkere udviklet. Bæger: stort, omtrent lukket, Bladene brede, løber hurtigt ud i en fin, lang, noget but Spids, grønne, fint dunede, vidt adskilte ved Grunden, bøjer indad, men formår slet ikke at dække over Røret; Hulen mere end middeldyb, snæver, omgivet af store, ulige stærkt udviklede Ribber, som kendes helt ned over Frugten; Tværsnit stærkt kantet. Stilk: kort, træet, tynd, brun, svagt dunet; Hulen middeldyb, meget snæver med fin grågul Strålerust. Hud: lysegul med svagt grønligt Skær, Solsiden mere eller mindre overstænket af et kraftigt rødt, som i varme Somre næsten kan dække, fuldt af korte afbrudte Striber; Punkter fine, lysegrå med bred mat Hov, spredte; store vorteagtige Rustpletter træffes; på Træet lys Dug. Kraftig Lugt. Fedtet. Kærnehus: lille, løghjerteformet. Aksen næppe middelvid. Rum udrandede opad, but tilspidsede nedad, snævre, lukkede, Vægge sprængte, filtede, Kærner små, kort ægformede, butte, én i hvert Rum. Bægerrør: en stor Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel tynd, 2/3 kløvet, fint uldet i Delingsstedet. Kød; hvidt med gult Skær, fint, marvet, saftigt, af fin, godt krydret Vinsmag. Modningstid: sidst i September-Oktober. Værd: meget smuk og meget god Bordfrugt, meget god Salgsfrugt.

GKRosenM6.jpg Fig. 210. Rosenholms Æble.

Frugten minder i det.ydre noget om Aabyæblet, men er ædlere end dette, og senere modent.