Matthiesen 1913. I: 108

Generalæble.

Hjem og Historie: I Bredsteds Håndbog nævner Forfatteren Navnet Generalæble som Synonym til Flammet hvid Kardinal eller Borgherreæblet. Heri fejler han sikkert. På Tåsinge skiller man begge Sorter ad og med Rette. Jeg har i en længere Årrække haft Lejlighed til at sammenligne de to Sorter, og de er ikke vanskelige at skille ad. Frugten hos Generalæblet er mere tilsneddet mod Bægeret og langt mere regelmæssig bygget, ligesom Smagen er finere end hos Borgherreæblet. På Tåsinge findes meget gamle Træer af begge Sorter, de viser da også en forskellig Vækst. Borgherreæblet går på Øen under Navnet Kontoræble, det Navn, under hvilket samme Sort dyrkedes i Odense gamle Planteskole, og som endnu er det almindelige i Hamborgs Omegn. De ældste Træer af Generalæblet menes at stamme fra General Juuls Tid, den Mand, som Tåsinge oprindelig skylder sin rige Frugttræbestand. Jeg har aldrig truffet Sorten udenfor Øen og formoder derfor, at den er én på denne hjemmehørende Sort, uden at dette dog kan bevises. Øen er meget rig på gamle Sorter, som ikke træffes andre Steder, end ikke i Sydfyn. Den hører til Øens bedste Handelssorter.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: lidt over middelstor, undertiden næsten stor og da ca. 70 mm bred og omtrent lige så høj. — Form: afstumpet kegleformet, Bug lidt under Midten med smuk Runding mod Stilken, lidt stærkere aftagende mod Bægeret og her lidt plat afskåret; den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene grønne, brede, butte, uldede, adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb til dyb, snæver, omgivet af afrundede Ribber og næsten lige så store Biribber, Hovedribberne kanter Tværsnittet. — Stilk: kort, tyk, ofte en kødfuld Knort, grønlig gul med lidt brunt, dunet; Hulen dyb, snæver eller middelvid med mørkebrun Strålerust. —Hud: gul, glinsende, Solsiden stænket og kortstribet af et smukt karmoisinrødt, som hos Gul Gråstener; Punkter spredte, brune med lidet kendelig Hov; mindre Rustfigurer kan træffes. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærne hus: forholdsvis lille i Omkreds, smalt løgformet, Aksen snæver — enkeltvis dog mere vid —, Rum store eller middelstore, omtrent lukkede, afskåret tilspidsede opad, jævnt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner få, ægformede, lysebrune. — Bægerrør: en Kegle, Tråde midt-eller lidt over midtstillede, Griffel halvkløvet, håret i hele sin Længde, filtet i Midten. — Kød: hvidt med gult Skær, saftigt, sødt vinagtigt, svagt krydret, bedre end hos Borgherreæblet. — Modningstid: Oktober—Jul eller næppe så længe. — Værd: brugelig Bordfrugt, ypperlig Salgs- og Husholdningsfrugt samt smuk Pyntefrugt.

GeneralM1.jpg Fig. 58. Generalæble. .

Træet bliver stort, det har en meget uregelmæssig Vækst. — Årsskud: middelkraftige, ikke meget knæede, oliven? brune med meget fine Barkporer. — Bladknopper: store, tilliggende, uldede. — Blade: store, ovale med kort påsat Spids, groft og uregelmæssigt savtakkede; Bladstilke korte, tynde, rødlige, Akselblade meget små, smalt lancetformede. — Frugtknopper: store, spidst ægformede, tæt hvidhårede, Bladene omkring disse enkeltvis langt eliptiske, oftest næsten runde uden påsat Spids og meget fint savtakkede.

Frugtbarheden er god og årlig. Sorten egner sig for store Former på Æblerod, tager dog også godt fat Dværgrod og passer så bedst for Buskform.