34. Golden Noble.


GraaHReinetB3.jpg    GraaHReinetB4.jpg

Literatur og Synonymer.

1. Golden Noble (Lindley, A guide to the orchard and kitchen garden, 1831, Nr. 92).  - id. (Hogg, The fruit manual, 1884, p. 89). - id. (Downing, The fruits and the fruit-trees of America, 1886, p. 193). - id. (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 180). - id. (v. Flotow, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, Nr. 173).
2. Gelber Edelapfel (W. Lauche, Deutsche Pomologie, Nr. n).

Historie. — Dette Æbletræ er fundet af Patrick Flanagan, Gartner hos Sir Thomas Harr of Stowe Hall, Norfolk; han tog Podekvistene af et gammelt Træ, der var grot op i en Have i Nærheden af Downham Market i Norfolk og som formodedes at være Modertræet, da det ikke viste Spor af Podning. På en Udstilling, foranstaltet af det londonske Haveselskab i Slutningen af Efteråret 1820, blev denne Frugt bragt til Publikums Kundskab. Her til Planteskolen er den kommen for henved 40 År siden fra Haveselskabet i Kjøbenhavn, der sikkert har fået den fra det londonske Haveselskab.

Beskrivelse af Træet. — Træet er af god og kraftig Væxt og danner en høj rund Krone. — Årsskud: næsten oprette, ikke meget lange, temmelig tykke, knæede, uldede, rødbrune og skiferfarvede, grønlige på Skyggesiden, med afrundede Lenticeller. — Bladknopper: små, afrundede, dunede, ofte lidt røde, tæt tilliggende. — Blade: store, langagtig ovale, med kort Spids, meget uldet Underside, savtakket, dybt indskåren Rand og tyk, temmelig lang Bladstilk. — Frugtknopper: store, stumpt kegleformede, med lidt røde, meget uldede Knopskjæl. —Blomster: middelstore, temmelig sildige, hvide, udvendig rosenrøde.

Frugtbarhed: meget god.

Kultur. — Det temmelig kraftige Træ er hårdført og ikke fordringsfuldt med Hensyn til Jordbund, når denne blot er næringsholdig; men da de store Frugter henimod Modningstiden let blæses ned, vil det være tilrådeligt, hvis man vil dyrke det som halvstammet Krontræ, at plante det på for Vinden nogenledes beskyttede Steder, eller også vælge Træer rned lave Stammer. Det gror villig på Doucin, hvor det opnår en passende Dværgtræstørrelse og giver store og lidt tidligere udviklede Frugter.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor eller meget stor, i god Udvikling 94 mm. bred, 75 mm. høj, almindelig 75 mm. bred og 69 mm. høj. — Form: smuk, regelmæssig, rund eller rundagtig, Breden mere eller mindre større end Højden; Bugen sidder lidt under Midten, Formen aftager i Almindelighed mere imod Bægeret end imod Stilken, og omkring denne er den temmelig flad. Tværsnit rundt. — Frugtstilk: 6—12 mm. lang, ofte kortere, træagtig og næsten tynd, eller kjødet, tyk og kort, grønlig og brunlig, dunet, indleddet i en ofte temmelig dyb, middelbred, jævn, ofte grøn og med Rust beklædt Stilkgrube. — Bæger: lukket eller lidt åbent, grønt og brunligt, dunet; Bladene middellange, temmelig brede, sluttende i Bunden, lidt indadbøjede, oprette og med uregelmæssige, mest udadbøjede Spidser; anbragt i en middeldyb eller temmelig flad Nedsænkning omgiven af Folder, som dog ikke gå ret meget ud over Bægerhvælvningens Rand. Bægerhulen kegle- eller tragtformet. Støvtrådene højtstillede. — Hud: glat, smattet, glinsende, fra Træet grønlig lysegul, senere ren gul, på Solsiden guldgul uden Spor af rødt; med fine brune, ikke talrige Punkter, hvoraf nogle på Solsidens guldgule Farve vise svage Spor af rødlig Indfatning; også har den undertiden enkeltsiddende Rustfigurer. Lugt næsten svag. — Kjød: gulligt eller gullighvidt, ikke fint, saftrigt, mørt, behagelig vinsyriigt og meget lidt sødt. — Kjærnehus: løgformet, undertiden rundagtig løgformet; Kamrene store, brede, rummelige, imod Stilken spidse, imod Bægeret også spidse eller lidt afrundede, meget opridsede, oftest åbne, undertiden tildels lukkede, med 1—2 temmelig store, langt tilspidsede, ægformede Kjærner. Axehule middelbred eller bred.

Modenhed. — Plukkes i Slutningen af September eller i Begyndelsen af Oktober og er fra denne Måned til i December tjenlig til Forbrug. På Dværgtræer plukkes den tidligere.

Kvalitet og Brug: meget god Kjøkkenfrugt, der formedelst sit smukke Udseende sikkert er en let sælgelig Torvefrugt.

Dette store Æble er, som Navnet siger, en smuk Frugt af ædelt Udseende og efter Erfaringerne her netop hvad den engelske Pomolog R. Hogg siger, »et værdifuldt Kjøkkenæble«. I de nyere tyske pomologiske Værker samt hos Leroy beskrives det som en Bordfrugt af første eller tildels første Rang. Her i Landet gjøre vi for store Fordringer til Bordfrugter til at denne tør regnes med til dem.