Matthiesen 1913. I: 126

Gravenfinæble.

Hjem: Sorten er modtaget fra Gartner Jensen i Ebberup ved Assens, som skriver, at Sorten er en Frøfrugt, hjemmehørende og almindelig dyrket der på Egnen, at Træet er sundt og rigtbærende, og at Frugten sidder godt fast. Hvorledes det mærkelige Navn skal tydes, vides ikke.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse og Form: middelstor, 63 mm bred, 55 mm høj, lidt flad Kugleform, Bugen på Midten, begge Halvdele lige store. — Bæger: lille, lukket eller halvåbent, Bladene grønne, svagt dunede; Hulen ubetydelig lille, Ribber ret fremtrædende ned over Frugten, Tværsnit kantet. — Stilk: middellang eller kortere, tynd, brun, glat; Hulen næsten flad, vid med lidt brun Strålerust i Bunden. — Hud: lysegul med svag grøn Tone, hele Frugten er omtrent dækket af et glimrende smukt purpurkarmoisinrødt, hvori ses mørkere Marmoreringer, men hverken Striber eller Stænk; Punkter spredte, ret store, rødlige med smal Hov. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen vid, hele Kærnehuset åbent. Rum smalle, tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte eller også kun årede. Kærner golde. — Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede. Griffel kortkløvet, håret i Delingsstedet. - Kød: hvidt, fast, saftigt, af kraftig, noget krydret Vinsmag. — Modningstid; Oktober—November. - Værd: ret god Bordfrugt, overmåde smuk Pynte- og Salgsfrugt, god Køkkenfrugt.

Graastener4.jpg Fig. 65. Gravenfinæble.