19. Konge Fleiner.


GrandB5.jpg

Literatur og Synonymer;

1. Kønigs Fleiner (Ed. Lucas, Illustrirtes Handbuch der Qbstktinde, Nr.75.)
2. Pleiner du roi (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 169.)
3. Kønigs Fleiner (Engelbrecht, Apfelsorten, 1889, p. 719.)

Historie. — Ed. Lucas meddeler blot, at dette Æble forekommer i nogle Egne af Württemberg. navnlig i Hegnach ved Waiblingen, og han har beskrevet det første Gang i 1848 i Hohenheimer Wochenblatt. Derefter må det indtil videre antages, at det stammer fra Württemberg. — Her til Planteskolen kom det fra Ed. Lucas i Reutlingen for henved 20 År siden. Det har her for største Delen kun været podet på Dværgstamme.

Beskrivelse af Træet. —Træet har her vist sig hårdført, gror godt, giver hurtig gode halvstammede Træer og danner efter Lucas en høj rund Krone. — Sommerskud: næsten talrige, oprette, forneden lidt buede, meget kraftige, temmelig lange, tykke, lidt knæede, uldede, rødbrunlige og grønne, sølvgråhudet marmorerede og temmelig tæt punkterede med langagtige, meget iøjefaldende Lenticeller. — Bladknopper: temmelig store, flade, meget uldede, tilliggende. — Blade: på Årsskuddene store, ovale, med tilføjet lang Spids, stumpt savtakket Rand og middellange, kraftige, temmelig oprette, dybt riflede, kortuldede Bladstilke. Ved Frugtknoppeme ere Bladene langelliptiske med oprette, tynde, stive, Bladstilke. — Frugtknopper: store, kegleformede uldede. — Blomster: under Middelstørrelse, middeltidlige; Kronbladene rundagtige, udvendig rosenrøde, indvendig hvide.

Frugtbarhed: årlig.

Kultur. —Dette Æbletræ behøver god Jord og et for Vinden beskyttet Voxested. Det gror godt på Doucin, og danner derpå meget kraftige Dværgtræer, der ikke længe lade vente på Frugter, som hvert År opnå en god Udvikling. Derfor turde det være at anbefale at dyrke Træet på denne Grundstamme og opelske det i Pyramide-, Busk- eller Bægerform; det giver ligeledes smukke Espaliertræer og kan også anvendes til vandrette Snortræer, når man ikke forsømmer i Tide at bøje de opretvoxende Skud.

Beskrivelse af Frugten. ---- Størrelse: stor eller meget stor (ca. 95 mm. høj, 90 mm. bred). — Form: afstumpet kegleformet eller valseformet, ofte betydelig mere høj end bred, Bugen sidder nær imod Stilkenden; den ene Halvdel er sjældent større end den anden, Tværsnit ikke ganske rundt — Frugtstilk: ca. 15 mm. lang, eller kortere, når ikke ofte udenfor Periferien, middeltyk eller tyk; grøn og lidt brunlig, indleddet i en moderat dyb og bred Stilkgrube, hvis Sider ere temmelig jævne og ofte ganske rustfri. — Bæger: stort, lukket eller halvt åbent, meget dunet; Bladene lange, spydformede, ved Basis brede, sluttende i Bunden, indadbøjede oprette og udadbøjede; anbragt i en dyb, rummelig, men foroven ikke meget bred Nedsænkning, der er foldet og hvis øverste Rand ofte har meget høje Partier, der som afrundede flade Ribber løbe ned over Bugen af Frugten; Bægerrøret tragtformet; Støvtrådene under middelstillede. — Hud: glat, glinsende, undertiden lidt smattet, lys grøngul, imod Modenheden grønlig lysegul, Solsiden mere eller mindre flammet eller marmoreret med en lysere eller lidt mørkere rød Farve, hvoraf på beskyggede Frugter kun findes svage Spor; Hudpunkter temmelig talrige, hvidgrå eller gullige, sjældnere brunlige, på Solsiden undertiden omkransede med rødt, på Skyggesiden med grønt. Lugt svag.— Kjød: gullighvidt eller hvidagtigt, undertiden med grønlige Steder, halvt fint, næsten blødt, saftigt, ret behagelig sødt, svagt vinagtigt, af ejendommelig, men svag Aroma*). — Kjærnehus: ægformet, Kamrene forneden spidse, foroven med kort Spids eller afrundede, ofte meget åbne, hvert med l eller 2 ægformede, tilspidsede, ikke altid veludviklede lysebrune Kjærner, Axerøret dybt siddende, temmelig bredt.

Modenhed. — Plukningstid i Midten eller i Slutningen af September, tjenlig til Forbrug i Oktober og ofte til hen i November, men bør bruges, før den bliver overmoden og melet.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt, meget god Kompotfrugt, samt formedelst sin Størrelse: og Skønhed en let sælgelig Handelsfrugt.

*) Lucas skriver: von dem wahren Fleinergeschmack.