Mathiessen 1923. I: 135

Grønholtæble.

Hjem: Modertræet står i Enke Kirsten Jørgensens Have i Grønholt By ved Fredensborg. Det er sammen med forskellige andre men værdiløse Sorter kommen frem af Kærne for ca. 40 år siden.

GrevindeM5.jpg Fig. 70. Grønholtæble.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse: middelstor, 70—71 mm bred, 56 mm høj, enkeltvis lidt større. - Form: fladrund. Bugen på Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet. - Bæger: lille, lukket eller halvåbent, Bladene grønne, uldede, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb til dyb, godt middelvid, næsten glat, idet de flade Ribber først kendes længere ned over Frugten; Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: Cmtr. lang, tynd, træet, mørk rødbrun, glat; har altid 2 små Knopper hen imod Leddet; Hulen dyb, snæver med grov, brungrå, lidt strålet Rust. — Hud: grønlig gul, marmoreret eller næsten dækket af et smukt mørkkarmoisinrødt, hvori Spor af Striber; Punkter spredte, store, brune uden kendelig Hov, ses ikke meget. Svag Lugt. Stærkt fedtet. — Kærnehus: lille, løghjerteformet, meget svagt betegnet, Aksen næppe middelvid. Rum små, rummelige, omtrent éns tilspidsede mod begge Ender, Vægge lidt årede, 2 veludviklede, rundt ægformede, mørkebrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en lille tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel j kløvet, håret på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt, fint af Bygning, meget saftigt, af forfriskende, god sød, kraftig Vinsmag med nogen Kanélaroma. — Modningstid: Oktober—November. — Værd: er en god Frugt, som er sin Plads værd.

Træet er ikke stort, tætløvet, hårdført og rigtbærende.