Mathiessen 1923. I: 136

Halskovæble.

Hjem: Sorten har hjemme på Halskov ved Korsør, Modertræet er gammelt og vanrøgtet. Sat i Handelen fra Mathiesens Planteskole i Korsør under Navnet Halskov Vinteræble, et Navn jeg har fået Tilladelse til at afkorte til ovenstående.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstor, 72 mm bred, 65 mm høj, men vil rimeligvis blive større på unge Træer; Formen er fladrund eller afplattet rund, Bug lidt under Midten, den ene Halvdel oftest stærkere udviklet. — Bæger: stort, åbent som hos Blenheim, Blade brede, korte, bøjer lidt indad, vidt adskilte ved Grunden, glatte, kan slet ikke dække Røret; Hulen vid, middeldyb til dyb, Ribber ubetydelige, Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: kort, kraftig eller tyk, glat, ofte trykket af en Svulst; Hulen dyb, middelvid eller snæver, fuld af gråbrun Strålerust. — Hud: citrongul, solbeskinnede Frugter med Spor af brunligrød Dækfarve uden Stænk eller Striber; Punkter meget talrige, mørke med bred, mat Hov; enkelte vorteagtige Rustpletter træffes. Svag men god Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen snæver, Rum små, rundt eller but tilspidsede mod begge Ender, én stor mørkebrun Kærne i hvert. — Bægerrør: en Tragt eller tragtagtig Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel dybtkløvet, håret i Delingsstedet, ellers glat. — Kød: hvidt med gult Skær, saftigt, vinagtigt uden Aroma. — Modningstid: Februar—Forår. — Værd: god sildigmoden Torve- og Køkkenfrugt.

GrevindeM6.jpg Fig. 71. Halskovæble.

Årsskud: korte, mørkebrune, dunede, talrige fine Barkporer. — Bladknopper: afrundede, tæt hårede, tilliggende. — Blade: middelstore, eliptiske med udløbende Spids, savtakkede, tæt dunede på Undersiden; Stilke middellange, rødlige; glatte. — Frugtknopper: store, ægformede, tæt dunede; Bladene omkring disse langeliptiske med lange, kraftige, røde, fint dunede Stilke.