Matthiesen 1913. I: 139

Hans Mathiesen.

Littr. o. Syn.: Gartner-Tidende 1904, S. 117.

Historie: 1898 modtog jeg fra Mathiesens Planteskole i Korsør nogle Sorter Frugt til Bedømmelse og Undersøgelse, blandt hvilke fandtes et overordentlig smukt, både velformet og stort Æble i en Snes Eksemplarer, som straks vakte min særlige Opmærksomhed. Modningstiden indtrådte i sidste Halvdel af November, og Frugten holdt sig til hen i Vinteren. En Sending fra 1900 var stærkere farvet. I medfølgende Skrivelse oplyste Hr. K. Mathiesen, at han havde fundet Træet i en meget udsat beliggende Have på Halskov lige ude ved Store Bælt, og at alt tydede på, at det var en Frøfrugt fra Stedet, idet der ikke fandtes Spor af Forædlingssted; Træet var den Gang ca. 25 År gammelt. Jeg foreslog at opkalde Æblet efter Grundlæggerne af Planteskolen, da den snart kunde holde 50års Jubilæum, og det gik de nuværende Indehavere ind på, formerede Sorten og satte den i Handelen i Jubilæumsåret.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: stor, i god Udvikling 8182 mm bred og oftest lige så høj. Form: konisk eller afstumpet kegleformet med Bugen henimod Stilkenden, temmelig plat afskåret ved begge Ender, den ene Side lidt stærkere udviklet end den anden. Bæger: lille, halvåbent, Bladene brede, hårede, adskilte ved Grunden, indadbøjede, tilbageslåede, endende i en but Spids; Hulen middeldyb til dyb, middelvid, Ribber brede, blødt rundede, løber helt ind i Stilkhulen. en enkelt ofte noget mere fremtrædende, Biribber små fine Rynker, Tværsnit stærkt kantet. - Stilk: meget kort, tyk, tildels kødfuld, olivenbrun, glat; Hulen dyb, vid, ret ofte med en Svulst eller Tilløb dertil, ubetydelig gråbrun Rust på grøn Grund. Hud: mat lysegul, ses sjældent ren, da omtrent hele Frugten er overstænket og stribet af et mat mørkerødt, der på solbeskinnede Frugter løber sammen på Solsiden, og Striberne bliver da næsten violetrøde; Punkter talrige, fine, grå, men kun lidet synlige; små vorteagtige Rustpletter eller små uregelmæssige Rustfigurer træffes. Svag Lugt. Svagt fedtet. Kærnehus: lille, tenformet. Aksen vid, Rum smalle, lidt afrundede opad eller but tilspidsede mod begge Ender, åbner sig oftest spatelformigt. Vægge sprængte, filtede, Kærner trinde, ægformede, kort tilspidsede, kaffebrune, mindst to, ofte flere i hvert Rum, bliver hurtigt grå i Luften. Bægerrør: en lang, skarp tilspidset Kegle, Tråde midtstillede, Griffel meget tynd, dybtkløvet, glat. Kød: lidt groft af Bygning, marvet, saftigt, meget skørt, af kraftig forfriskende Vinsmag og med nogen Aroma. Modningstid: November til kortere eller længere hen på Vinteren. Værd: god Bordfrugt, meget god Handelsfrugt og god til al Slags Brug i Køkkenet.

HanneM2.jpg Fig. 73. Hans Mathiesen.

Træet i Halskov er kroget og bærer tydelige Spor af, at det i mange År har haft Havet og Vestenvinden til Nabo. Årsskud: violetbrune, glatte, knæede med fine hvide Barkporer. Bladknopper: temmelig store, butte, tilliggende, rødligbrune, svagt dunede. Blade: ovale eller ægformede med jævnt tilløbende kort Spids, groft savtakkede, med lange, tynde, violetrødlige, svagtfurede Bladstilke. Frugtknopper: kegleformede, glatte med rødlige Knopskæl; Bladene om disse er lidt smallere og mere fint savtakkede.

Frugtbarheden er årlig og god men synes at lade vente lidt på sig, på Modertræet rig. Sorten passer for alle Former, såvel på Vild- som på Dværgrod, på hvilken det tager godt fat. At Træet er hårdført, borger Modertræets udsatte Plads for.