Matthiesen 1913. I: 141

Hans Peter Markussens Æble.

Hjem og Historie: Sorten modtog jeg 1910 fra Karl Hj. Hansen i Besholt ved Horsens. I medfølgende Brev skriver Hr. H.:

»Såvidt jeg véd, er det en lokal Sort, som kun findes her i Sognet og nærmeste Sogne og bliver kaldt Hans Peter Markussens Æble. Efter hvad der fortælles af ældre Folk, ser dets Historie således ud: Her i Besholt boede for ca. 100 år siden én Mand, der hed Hans Peter Markussen, i hans Have var der et Træ, som blev Stamfader til alle de her på Egnen værende H. P. M.s Æbletræer. Det første Træ skulde stamme fra Kærne. For ca. 20 år siden kom det til Horsens (til Gartner Bøgh), som solgte det under Navn af Besholtæble, det fik ikke nogen Betydning, da Gartner B. kort Tid efter opgav sin Forretning. Nu har en anden Gartner i Horsens begyndt at sælge Træerne under Navn af Overbyæble — Overby er Nabosogn til Besholt og Gartnerens Fødeby.

H. P. M.s Æble er den mest dyrkede Sort her på Egnen. Træet bliver næsten aldrig angrebet af Sygdomme, og jeg tror nok, der er nogenlunde Enighed om, at det er den mest yndede Sort her på Egnen. ... H. P. M.s Æble er let sælgelig både til Handlende og Forbrugere.«

HanneM3.jpg Fig. 74. Hans Peter Markussens Æble.

Uagtet det Bøghske Navn vilde være at foretrække, som det, der betegner Sortens Hjemstavn, er der dog ingen Anledning til at optage det for det gamle på Hjemegnen almindelig benyttede, tilmed da Frugten er så god, at den gamle, forlægst afdøde Tiltrækkers Navn nok er værd at bevare.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: Æblet er stort, men synes at være meget foranderligt af Form lige fra højt valseformet til fladrundt eller kort afstumpet kegleformet og helt rundt, hvilken Form, der er den normale, vides ikke, rimeligvis dog den valseformede. Bugen sidder snart over, snart under Midten, den ene Side altid stærkere udviklet. — Bæger: forholdsvis lille, lukket eller næppe halvåbent, Bladene lange, uldede, står mere eller mindre lige op; Hulen middeldyb, snæver, Ribber uregelmæssige, ret skarpe indenfor Randen, ned over Frugten brede og lidet fremtrædende, Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: kort, middeltyk, glat, Hulen mangler hos de valseformede, dér sidder Stilken på Enden af en lille Svulst, hos de mere runde Frugter er Hulen flad, og når Rust findes, er den mørkebrun og strålet, men mangler ofte. — Hud: citrongul med grønligt Skær, men Størstedelen er dækket af et smukt mørkt rosenrødt uden Striber eller Stænk; Punkter fine, uden kendelig Hov; enkelte vorteagtige, flade Rustfigurer træffes. Kraftig Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: åbent som hos Nonnetitte, Rum tilspidsede mod begge Ender, Vægge sprængte, Kærner små, næsten runde, mørkebrune, talrige, ligger løse. — Bægerrør: en Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel kortkløvet, håret over, glat under Delingsstedet. — Kød: hvidt, mørt, saftigt, vinagtig med nogen Aroma. — Modningstid: sidst i September—midt i November. — Værd: brugelig Bordfrugt, god Køkkenfrugt og udmærket Handelsfrugt.

Træet bliver stort og er i Henhold til ovenstående Brev hårdført.