Matthiesen 1913. I: 145

Hejreæble.

Hjem: Gammel tåsingsk Sort, hvis Oprindelse nu er ukendt. Er almindelig på Øen, træffes som store gamle Træer i omtrent alle Haver- Er næppe kendt andre Steder i Landet måske med Undtagelse af Svendborgegnen.

HanneM5.jpg Fig. 76. Hejreæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: næsten stor, l almindelig Udvikling 70 mm bred, 72-75 mm høj. - Form: ægformet, lidt afstumpet ved begge Ender, Bug under Midten, den ene Side ubetydelig stærkere udviklet. — Bæger: lukket, Bladene brede, stærkt filtede, bøjer indad, krøller Spidserne lidt tilbage; Hulen flad, vid, Ribber små, indenfor Randen ret skarpe, løber som større ned over Frugten lige til Stilkhulen; Tværsnit stærkt kantet, ofte næsten trekantet; Biribber ofte perleformede. — Stilk: kort, rager ikke ud over Hulens Rand, tyk, kødfuld; Hulen flad, vid, kun med Spor af gråbrun Strålerust.— Hud: grønlig gul, Størstedelen af Frugten er overstænket af et mørkt rødt, fuldt af tætsiddende korte mørkere Striber, altid skinner Grundfarven dog igennem; Punkter store, næsten sorte, kantede, med bred grønlig Hov, især tætsiddende omkring Bægeret. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: ovalt eller eliptisk. Aksen lang, middel vid, Rum store, svagt udrandede opad, tilspidsede nedad, Vægge sprængte, lidt filtede, talrige små blankbrune, trinde, smalle, skarpt tilspidsede Kærner. — Bægerrør: en fin lille tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel lidt over halvkløvet, tæt håret på den sammenvoksede Del. — Kød: meget saftfuldt, hvidt med grønligt Skær, tæt, dog lidt marvet, sødt vinagtigt med svag, kanélagtig Aroma, bliver hurtig brunt efter Snittet—Modningstid: November—Januar.—Værd: næppe kraftigt nok til Bordet, meget god Handels- og Køkkenfrugt, som udføres i store Mængder fra Øen.

Træet er hårdført og meget frugtbart.