107. Graa Bretagne Reinet.

HerefordshireB4.jpg      HerefordshireB5.jpg

 Literatur og Synonymer:

1. Reinette Vermeille de Bretagne (Dom Claude Saint-Etienne' Nouvelle instruction pour les bons fruits, 1870, p. 215).
2. Reinette de Bretagne (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr 377).
3. Graue Reinette von Bretagne (Engelbrecht, Apfelsorten, 1889, p. 645).

Historie. Denne Bretagne Reinet, der blev beskreven første Gang i Året 1670 af Munken Dom Claude Saint Etienne, er i sin Tid indført her til Planteskolen fra André Leroy i Angers under Navn af »Reinette de Bretagne». For ikke at forvexle den med den i Illustrirtes Handbuch der Obstkunde af von Flotow beskrevne »Reinette von Bretagne», der først var beskreven af Duhamel, har. jeg ligesom Engelbrecht kaldt den »Graa Bretagne Reinet», da den hører til de grå Reinetter og har en ru Hud, hvorimod den af von Flotow beskrevne har en tildels glat Hud og hører til Guldreinetterne. For at undgå Forvexling burde Navnet Duhamel helst tilføjes til den sidste.

Beskrivelse af Træet. Træet er sundt, men kun middelkraftigt, og opnår ikke nogen betydelig Størrelse; for at få smukke Højstammer podes det i Starnmehøjde. Årsskud: fåtallige, temmelig oprette, lange og temmelig tykke, ikke meget knæede, temmelig kortleddede, rødbrune, meget sølvgråhudede, den øverste Del uldet; overstrøede med middelstore, temmelig talrige, rundagtige Lenticeller. Bladknopper: middelstore, afrundet kegleformede, tilliggende, med brunligrøde, stærkt uldede Knopskjæl. Blade: på Sommerskuddene temmelig store, ægformede eller ægrunde, med meget kort Spids, uregelmæssig, temmelig skarpt savtakket Rand og middellange, temmelig tykke Bladstilke med temmelig store, smalle Axelblade; om Frugtknopperne ere Bladene små, langt elliptiske. Frugtknopper: store, ægrunde, med røde, meget uldede Knopskæl. Blomster: næsten store, næsten sildige, Kronbladene ovalrunde, lidt overliggende, udvendig lyserøde, indvendig hvide med rødligt Skjær.

Frugtbarhed: god.

Kultur. Til denne fine franske Reinet bør der udsøges en varm Plads i Frugthaven, og den bør kun dyrkes som lavstammet Træ i Busk-, Kurve- eller Pyramideform eller endnu bedre som Espaliertræ, enten fritstående eller ved Mur. Den tager villig fat på Doucinstamme, opnår en tilstrækkelig Dværgtræstørrelse og passer også på dette Underlag for ovennævnte Former og til Snortræer. Den bærer årlig og i en temmelig tidlig Alder, men ikke rigt. Den er mindre fordringsfuld end Reinette grise.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: Middelstørrelse, i god Udvikling 72 mm. bred, 67 mm. høj, almindelig 63 mm. bred og 53 mm. høj. Form: fladrund, undertiden afstumpet kegleformet; Bugen sidder på Midten, under Bugen afrundes den almindelig imod den ofte noget flade Stilkende, over Bugen aftager den ofte meget imod Bægerenden. Den ene Side er næsten altid højere, ofte betydelig højere end den anden. Tværsnit rundt. Frugtstilk: c. 13 mm. lang, ofte kortere, tynd eller middeltyk, træagtig, brunlig, håret, indleddet i en middeldyb og middelbred, jævn og rust-beklædt Stilkgrube. Bæger: lukket eller tildels lukket, grønligt, kortuldet; Bladene temmelig lange, brede, sluttende i Bunden, indadbøjede, oprette og med udadbøjede Spidser; anbragt i en middeldyb, temmelig snæver Nedsænkning, omgiven af fine Folder, der kunne forfølges ned over Bægerhvælvingen, men tabe sig imod Bugen. Bægerhulen kegleformet. Støvdragerne over midtstillede. Hud: meget ru, med enkelte glatte Steder, lys grønliggul med Overgang til mørkerødt eller brunligrødt, med temmelig store, brune, ikke meget talrige Hudpunkter, næsten overalt dels overtrukken, dels marmoreret med gråbrun, ofte skjælagtig Rust, således at Grundfarven og Solsidens røde Farve kun hist og her kan ses. Lugt svag. Skrumper meget lidt. Kjød: gullig- eller grønlighvidt, fint, fast eller marvagtigt, saftigt, kraftig vinsyrligt, mindre sødt og med en behagelig Reinetaroma. Kjærnehus: løgformet; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret lidt afrundede eller afstumpede, middelrummelige, lidt åbne, hvert indeholdende 12 langt ægformede, langt tilspidsede, brune, undertiden svange Kjærner. Axehulen smal eller middelbred.

Modenhed. Plukkes i 3die Uge af Oktober; tjenlig til at nydes fra December til Februar.

Kvalitet: Bordfrugt af første Kvalitet.