Herman.

Synonymer. Hermannsæble.

Historie. Modertræet opvoksede omkring 1880 i Distriktslæge Herman Larsens Have i Kalundborg. Modertræet, der stod i Murgrus fra Slotsruinen, gik ud i 1920erne. Fængselsinspektør Ammitzbøl, Vridsløselille, interesserede sig for Sorten og sendte Frugter til Pomolog C. Matthiesen, som beskrev den i »Dansk Frugt« 1913. I 1937—39 blev der årligt tiltrukket ca. 600 Træer af Sorten i danske Planteskoler, overvejende i Jylland. Endnu har Sorten nærmest kun fået lokal Udbredelse. Frugtavlerne er åbenbart i Tvivl om dens Dyrkningsværdi. Måske finder man, at Farven ikke er rød nok.

Træet.

I Planteskolen giver Sorten noget spinkle Træer.

Grundstamme. Vildstamme passer bedst.

Beskrivelse af Træet. Kronen bliver tæt og høj. årsskuddene er lange og tynde, oprette og lige. Barken rødbrun, dens Porer ses kun lidt. De tætsiddende Blade er opadrettede, ægformede og i Randen grovt takkede. Bladene på Frugtsporerne er lange og smalle. Frugtknopperne er kegleformede. Blomsterne er små, lys rosa. 34 Kromosomer. Godt Blomsterstøv. Sætter villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Herom foreligger der kun lidt. På Blangstedgård har Herman givet et stort Udbytte og kun en ringe Procentdel Nedfaldsfrugt. Udmærker sig ved kun at bære hvert, andet år. Plantes en Del i Vendsyssel.

Om Sygdomme og Skadedyr på Sorten foreligger der ingen Oplysninger.

Herman1.jpg

Frugten.

Størrelsen. Middelstor til lille. 6,5—7,5 cm høj og 6—7 cm bred.

Formen. Kantet, pænt og velformet Æble med udpræget skævt Bægerparti. '

Farven. Grundfarven bliver hvidgul til gul. Dækfarven, der kan have forskellig Udbredelse, er violetrosa eller karminviolet med afbrudte mørkerøde Striber og fortoner sig jævnt over på Skyggesiden. Er let kendelig på den ejendommelige Farve. Huden tør, lidt tilbøjelig til at rynke

Bægeret er stort, lukket eller halvåbent. Bægerhulen temmelig d' omgivet af kraftige Ribber og Biribber. Støvtrådene omtrent mi stillede.

Stilken middellang og tynd. Stilkgruben rustklædt, temmelig d:

Kødet er hvidt med grønne årer, det er fast og noget tørt, m af en behagelig let syrlig Smag og svag, men god Aroma. Lugten sv

Kærnehuset højtbygget. Kærnerne fåtallige, afrundede og spidsede.

Modningstid. Plukkes i første Halvdel af Oktober. Bruges i Må —April, men kan dog gemmes endnu længere. Let at opbevare i almindeligt Lagerrum eller Kølehus.

Anvendelse. Spiseæble, som i Betragtning af årstiden må kalc meget godt.

Handelsværdien. For stor og velfarvet Frugt formentlig god.

Dyrkningsværdi.

Herman er endnu kun lidt kendt. Bør prøves i Privathaver og Pia tager. Synes at have en Plads at fylde i Forsommertiden.


Herman2.jpg Herman. 21-årigt Vildstammetræ på Blangstedgård Forsøgsstation, 6 m højt og 7 m bredt.