Matthiesen 1913. I: 153

Hofman-Bang.

Hjem: Dette fortræffelige Æble modtog jeg første Gang 1900 fra Lærer Jacobsen i Uggerslev ved Kappendrup i Nordfvn, i hvis Have Sorten er kommen frem af Kærne. Da Hjemstedet ikke ligger så langt fra Hofmansgave, foreslog jeg Tiltrækkeren at give Æblet Navn efter den ivrige Have- og Frugtven afdøde Etatsråd N. E. Hofman-Bang, idet jeg fandt, at Frugten var så god, at den var Navnet værdig.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, i god Udvikling 80 mm bred, 61—62 mm høj, ofte større. — Form: fladrund, Bugen lidt under Midten med omtrent éns Runding mod begge Ender. — Bæger: meget stort, halvåbent eller åbent, Bladene middelbrede, lange, butte, uldede, adskilte ved Grunden, bøjer lidt indad, står lige op; Hulen dyb, snæver til middelvid. Ribber tilligemed Biribber indenfor Randen rynkeagtige, på Randen større, fortsættes helt ned over Frugten og kanter Tværsnittet. — Stilk: kort, middeltyk, brun, dunet; Hulen dyb, snæver til middelvid, glat eller kun med Spor af Rust. — Hud: varmt gul, næst Bægeret med grønt Skær, Solsiden med et tyndt brunligt rødt, hvori kun ringe Spor af Striber, ofte er Solsiden kun svagt brungul; Punkter små, brune med smal Hov, ret talrige. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærnehus: lille, fladt løgformet, Aksen snæver, Rum korte, brede, udrandede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, en stor, lysebrun Kærne i hvert. —Bægerrør: en stor tragtagtig Kegle eller ren Tragt, Tråde over midtstillede. Griffel kløvet til og lidt håret ved Grunden. — Kød: lidt gult med grønne Årer, marvet, meget saftfuldt, af godt krydret, fin, kraftig sød Vinsmag. — Modningstid: December—langt hen på Vinteren. — Værd: udmærket Bordfrugt og let sælgelig Handelsfrugt.

HerschendM3.jpg Fig. 81. Hofman-Bang.

Træet er kraftig voksende og sundt. — Årsskud: lange, middeltykke, mørkebrune, glatte med mange Barkporer. — Bladknopper: store, glatte, tilliggende. — Blade: store, eliptiske med kort udløbende Spids, groft savtakkede, dunede på Undersiden; Stilke lange, tynde, rødlige. — Frugtknopper: store, tykke, but ægformede, glatte.