Matthiesen 1913. I: 159

Hospitalsæble.

Hjem og Historie: Denne gamle Sort findes som ældgammelt Træ i den Del, som er tilbage af Koldinghus' Slotshave; den er fundet og fremdraget af den ivrige Frugtavler og Frugtven, nu afdøde Murermester Morten Nielsen i Kolding. Hvorvidt Sorten oprindelig er hjemmehørende på anførte Sted eller ikke, altså hvorvidt den er en dansk Sort, kan nu ikke oplyses, det gamle Træ viser imidlertid intet Spor af Forædlingssted.

HerschendM6.jpg Fig. 84. Hospitalsæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, i almindelig god Udvikling 74 mm bred, 61 mm høj. — Form: kort kegleformet, undertiden med lidt tryneformet Bægerparti,. Bugen under Midten, den ene Side ubetydelig stærkere udviklet. — Bæger: halvåbent. Bladene brede, korte, butte, adskilte ved Grunden, holder sig længe grønne, bøjer indad men formår slet ikke at dække Bægerrøret; Hulen dyb, næppe middelvid. Ribber flade, træder først frem ned over Frugten og helt ind i Stilkhulen; Tværsnit stærkt og uregelmæssigt kantet. — Stilk: kort, tyk, med tykt Led, grøn, fint dunet; Hulen vid, middeldyb med lidt brun Strålerust. — Hud: mørk gul, glindsende med svagt grønligt Skær, Solsiden er næsten dækket af et mørkt blodrødt, fuldt af korte, smalle, mørkere Striber; Punkter talrige, fine, ses i det røde som små grå Skær, ligger fordybede. Ingen Lugt. Svagt fedtet. — Kæm e hus: lille, ofte næsten rudeformet. Aksen meget snæver eller helt lukket, Rum små, spidst afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, 2 store, lange, lysebrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel meget dybt kløvet, filtet i Delingsstedet. — Kød: gult med grønne Årer, noget groft af Bygning, tilstrækkelig saftigt, sødt vinsyrligt uden Aroma. — Modningstid: Januar—ud på Foråret. — Værd: god Torve- og Husholdningsfrugt, let sælgelig i Vintertiden.