Matthiesen 1913. I: 248

Marselisborg Marieæble.

Hjem: Dette Æble skal være kommen frem i Herregården Marselisborg Have ved Århus. En tidligere Gartner på Gården henledte Bøghs Opmærksomhed på Sorten, hvorefter denne optog den og formerede den i sin Planteskole. Sorten må ikke forveksles med Sommeræblet fra samme Sted. Efter alt at dømme er foreliggende Barn af Nonnetitte. Wøld. S. 566.

Hjortholm2.jpg
Fig. 141. Marselisborg Marieæble.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse: næsten stor, i god Udvikling 68—70 mm bred, 80—82 mm høj, ofte også bredere og da lavere. — Form: højbygt, mere eller mindre valseformet, dog forekommer mere runde Former også; Bug under Midten, hvorfra Frugten tager lidt stærkere af mod den bredt afstumpede Bægerende; Formen minder noget om et stort Maglemeræble. — Bæger: lille, lukket eller svagt åbent, Bladene brede, butte, korte, grønne ved Grunden; Hulen middeldyb, vid, Ribber små, bløde, spores helt ned over Frugten og kanter Tværsnittet. — Stilk: kort, kraftig til tyk, fint dunet; Hulen vid, flad, rustfri eller kun med Spor af gråbrun Rust. — Hud: lysegul, stænket og stribet over det hele af et livligt rødt, som på solbeskinnede Frugter næsten løber sammen, Striberne er da meget mørke; Punkter fine, brune med klar Hov. Kraftig fin Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: varierer, nærmest åbent som hos Nonnetitte og da tenformet, hos de mere runde Former løgformet og da med vid Akse. der dog også enkeltvis kan være næsten lukket, Rum tilspidsede mod begge Ender, Vægge lidt sprængte, Kærner små, mørkebrune, talrige. — Bægerrør: en dyb snæver Kegle eller næsten ren Tragt, Tråde højtstillede. Griffel dybtkløvet, filtet i hele sin Længde. — Kød: hvidt, marvet, ofte lidt løst, sødt vinagtigt med kendelig Nonnetittearoma. — Modningstid: September— Oktober. — Værd: god Bordfrugt, meget god Torve- og Husholdningsfrugt.

Træet vokser rask og danner, såvidt det kan skønnes fra unge Træer, en meget bred Krone. Det sætter rigeligt med Årsskud, som danner meget stumpe Vinkler med Grenene. — Årsskud: lange, kraftige, olivenbrune med mange runde og aflange Barkporer. — Bladknopper: store, butte, tilliggende, brune med dunede Knopskæl. — Blade: middelstore, eliptiske med langt udløbende Spids, groft savtakkede, noget bølgede i Randen, bæres af korte, tykke, dybtfurede, dunede Bladstilke. — Frugtknopper: store, butte, stærkt dunede; Bladene omkring disse er bredere mod Spidsen.

Frugtbarheden er god og lader ikke længe vente på sig. Tager godt fat på Dværgrod og bliver så tidligt frugtbærende.

Sorten er en Del udbredt i det østlige Jylland syd for Randers, på Mols og lige ned til Koldingegnen, og træffes her i mange Haver.