Matthiesen 1913. I: 257

Mortens Æble.

Hjem: Fejø, hvor man overalt træffer store gamle Træer af Sorten. Også på Naboøerne Femø og Askø er den stærkt udbredt. Udenfor disse Øer træffes den næppe.

Hjortholm7.jpg
Fig. 146. Mortens Æble.

Beskrivelse af Frugten:—Størrelse og Form: middelstor, ca. 74 mm bred, 55—58 mm høj, ligner noget en Hawthornden men er mere kantet, fladrund. Bug på eller lidt under Midten, den ene Halvdel meget stærkere udviklet. — Bæger: lille, lukket, Bladene lange, brede med but Spids, fint uldede, står buketagtig i Vejret; Ribber uregelmæssige, dog altid flade om end lidt skarpe i selve Hulen, spores helt ned over Frugten; Tværsnit svagt kantet. — Stilk: lang, kraftig eller tyk, krum, rødlig brun, glat; Hulen vid, flad eller ofte næsten ingen; ubetydelig grå Strålerust. — Hud: grøn, senere hvidlig gul, dog med stærkt grønt Skær, den gule Farve viser sig pletvis; omkring på Stilkhalvdelen brunrøde Striber og Flammer, som senere får en livligere Farve, og når de så blande sig i det gule og grønne næsten giver Frugten et ferskenagtigt Udseende; Punkter læderfarvede spredte, store med fin klar Hov. Temmelig kraftig Lugt. Fedtet. En enkelt Rustfigur kan træffes. — Kærnehus: lille eliptisk, Aksen snæver, Rum små, udrandede opad, tilspidsede nedad, Vægge glatte, Kærner lange, sortebrune, de fleste golde. — Bægerrør: en lille bred Kegle, Tråde midtstillede Griffel halvkløvet, glat. — Kød: hvidt med gult Skær, bliver hurtigt brunt efter Snittet, saftigt, syrligt, af kraftig Smag. — Modningstid: sidst i September—ind i det nye År — Værd: udføres i Mængde fra Øerne, fortrinlig Køkken- og Kompotfrugt.