Matthiesen 1913. I: 258

Ondrup Moseæble.

Hjem: Modertræet står i en Husmandshave på Ondrup Mose mellem Horsens og Odder, det er stort, sundt og rigtbærende.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: stor til meget stor, i god Udvikling 81 mm bred og høj. Form: bredt afstumpet kegleformet, ser højbygt ud, er også undertiden bredere end høj, plat ved Stilkenden, Bug langt under Midten, begge Halvdele éns udviklede. Bæger: lille, lukket, Bladene grønne ved Grunden, bøjer indad; Hulen middeldyb, middelvid. Ribber ubetydelige, kendes dog svagt ned over Frugten, Tværsnit næppe helt rundt. Stilk: meget kort, tyk, nærmest en Knort; Hulen vid, flad eller næppe middeldyb med lidt grå Strålerust. Hud: grøn, senere grønlig gul, Solsiden og ofte mere er tæt overstænket af et mørkt rødt, hvori korte Striber; hos stærkt solbeskinnede Frugter løber det røde helt sammen; Punkter spredte eller få, brune med bred men lidet kendelig Hov; lysebrune Rustfigurer træffes omkring Bægeret og ned over Frugten. Svag Lugt. Fedtet. Kærnehus: stort, Aksen bred, Rum store, tilspidsede opad, lidt mere rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte og årede. Kærner store, rundt ægformede, tykke, lysebrune, 2 i hvert af de vidt, lidt spatelformigt åbne Rum. - Bægerrør: en Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel kløvet tæt til Grunden, filtet i Delingsstedet. - Kød: hvidt med gult Skær og grønlige Årer og Biårer, marvet, saftigt, sødt vinagtigt uden Aroma, kunde være kraftigere. - Modningstid: Jul-Marts ud. - Værd: smuk Salgs- og god Husholdningsfrugt, som fylder godt i Gryden.

Hjortholm8.jpg
Fig. 147. Ondrup Moseæble.