Høstæbler


Matthiesen 1913. I: 169

Høstæble, Langes.

Hjem: Modertræet er tilfældig med flere andre kommen frem i det såkaldte Stativejshusets Have ved Frederikssund, som i mange År har været i Familien Langes Eje, men nu er indlemmet i Hr. Handelsgartner Carl Langes Have. Det er mellem 20 og 30 år gammelt.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstort eller lidt større, i bedste Udvikling 66 mm bred, 74—75 mm høj. — Form: valseformet eller bredt afstumpet kegleformet. Bug tæt ved Stilkenden. — Bæger: halvåbent. Bladene brede, temmelig lange, står lige op, krøller Spidserne lidt udad, gråuldede, adskilte ved Grunden; Hulen dyb, vid, Ribber indenfor og på Randen smalle, skarpe, ned over Frugten brede, Tværsnit kantet. — Stilk: kort, kraftig, gul med brunt, uldet; Hulen middeldyb, middelvid, grønlig, rustfri.— Hud: lysegul med varmere Solside, som på solbeskinnede Frugter har en tynd, brunligrød Dækfarve med Spor af Stænk og Striber; Punkter få, store, mørkebrune, næsten uden Hov. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærnehus: tenformet, åbent som hos Nonnetitte, Rum spidse mod begge Ender, Vægge stærkt sprængte, lidt filtede, Kærner små, trinde, lysebrune. — Bægerrør: en stor, afstumpet eller afrundet Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel dybtkløvet, svagt håret i Delingsstedet. -- Kød: hvidt med gult Skær, marvet, saftigt, af god vinagtig Smag med nonnetitteagtig Aroma. - Modningstid: sidst i September-Oktober, ofte noget længere - Værd: smuk og god Bordfrugt.

HoestM2.jpg
Fig 92. Høstæble, Langes.

Modertræet er ikke stort og af noget svag Vækst det samme synes at være Tilfældet med unge podede Træer. - Årsskud: tynde, knæede, olivenbrune med mange fine runde Barkporer. - Knopper: små, tilliggende, brune. - Blade: ovale, løbende ud i kort, but Spids, fint rundtakkede; Bladstilke: lange, tykke, rødlige.- Frugtknopper: ægformede med rødlige Knopskæl, glatte.

Frugtbarheden indtræder tidlig, er årlig og god.


 

 Matthiesen 1913. I: 171

Høstæble, Nordfeld.

Littr. o. Syn.: Gartner-Tidende 1910, S. 150.

Hjem og Historie: Æblet har hjemme i Nordfeld Have på Møen. En tidligere Gartner, Lehn, havde en lille Planteskole i Nordfeld Have, og blandt Resterne af denne fandtes 6 uforædlede Træer, af hvilke her omtalte er det eneste, som havde Værd; det er nu godt 50 År gammelt. Da Avlsgården brændte 1885, led Træet stor Skade, men Kronen er nu atter vokset ud og er omtrent 5½ Mtr. (9 Alen) høj. Træet står på en uheldig Plads omgivet af høje Gråstenertræer, og skønt disse er slemt medtagne af Fusikladiumsvampen, er dette Træ fri for alt, hvad der kan kaldes Sygdom og Svampeangreb. Træet er senere kommen under bedre Forhold og nyder nu al fornøden Pleje, da Herskabet på Nordfeld ynder Sorten meget og kun vil se den på Bordet, sålænge den er brugelig.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, i god Udvikling 72 mm bred, 58—64 mm høj. — Form: halvkugleformet eller afstumpet og afrundet kegleformet. Bug under Midten, enkeltvis er den ene Side lidt stærkere udviklet. — Bæger: lille, halvåbent, Bladene brede med lang Spids, der dog ofte mangler, uldede, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen snæver, flad eller næsten middeldyb. Ribber små, fine, flade indenfor Randen, større ned over Frugten, hvis Tværsnit er lidt kantet. — Stilk: middellang, kraftig eller næsten tyk, olivenbrun, glat; Hulen vid, dyb, kun med Spor af fin, gulbrun Strålerust, som også undertiden kan være mere grov. — Hud: lyst grønlig gul, Solsiden mere eller mindre stænket og stribet af et mørkt karmoisinrødt, der er kraftigst på Stilkhalvdelen; Punkter få, fine, lysebrune med bred klar Hov; omkring Bægeret træffes Spor af brunlig Rust, som på enkelte Frugter kan være stærkere. Meget kraftig fin Lugt. Stærkt fedtet. — Kærnehus: stort i Omkreds og med Biårer, Aksen lang, vid, Rum store, tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, oftest næsten lukkede, Vægge fint sprængte. Kærner store, flade, brede, lysebrune. — Bægerrør: en lille afrundet Kegle eller tragtagtig Kegle, Tråde højtstillede, Griffel 2/3 kløvet, svagt håret på midterste Trediedel. —Kød: hvidt med grønligt Skær, marvet, meget saftfuldt, af kraftig bæragtig, forfriskende Vinsmag, aromatisk og fint, meget mindende om Smagen hos Grand Richard. Modningstid: fra midt i September til langt hen i Oktober. — Værd: fin Bordfrugt.

HoestM3.jpg
Fig. 93. Høstæble, Nordfeld.

Træet har tidligere aldrig været Genstand for nogensomhelst Beskæring og danner en smuk, meget tæt og tætløvet Krone. — Årsskud: lange, middeltykke, rødlig olivenbrune med mange store, lange Barkporer, er dunede henimod Spidsen. — Knopper: store, afrundede, tilliggende, tæt hårede. — Blade: store, ægformet ovale med meget lille påsat Spids, fint dunede på Undersiden, meget fint savtakkede; Bladstilke lange, kraftige til tykke, rødlige, dunede; Akselblade små, lancetformede. — Frugtknopper: store, ægformede med mørkebrune, tæthårede, sluttende Knopskæl; Bladene om disse er mere eliptiske.

Frugtbarheden er årlig og god. Sorten tager godt fat på Dværgunderlag, på hvilket det kan tænkes, at Frugten bliver større. — Oplysningerne om Træet skylder jeg den tidligere Gartner på Nordfeld, Hr. Helt, som også fra først af henledte min Opmærksomhed på Sorten.


 Matthiesen 1913. I: 173

Høstæble, Oudrupgaards stribede.

Littr. o. Syn.: Haven. 1906, S. 47.

Hjem og Historie: Dette store og smukke Æble hører til de såkaldte Bøghske Sorter, fundet af afdøde Gartner Bøgh i Horsens ved Gården, efter hvilken det bærer Navn. Hvorvidt det er en Frøfrugt fra Stedet eller Egnen har ikke kunnet oplyses, men meget taler for, at den er det, da en lignende Frugt anden Steds fra ikke kendes. Hr. Bøgh skrev i sin Tid til mig: »Træet bliver stort og kraftigt, er rigt« bærende og meget hårdført. Sorten egner sig særlig til Handelsbrug og burde udbredes stærkt, men dette er ikke lykkedes for mig, uagtet jeg har arbejdet derfor.« At slutte fra Udstillinger, bl. a. dem i Horsens og Tivoli 1900, har Hr. B.s Arbejde for Sortens Udbredelse dog ikke været ganske forgæves, thi den fandtes i så godt som alle jyske Samlinger og heller ikke i så få fra Øerne.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse: stor, til meget stor, fladrund, 90—92 mm bred, 73—75 mm høj. — Form: fladrund, Bugen sidder lidt under Midten, og herfra tager Frugten lidt stærkere af mod Bægeret; den ene Side altid lidt stærkere udviklet. — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene brede, grønne, stærkt gråmelede, støder næppe sammen ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber bløde, træder først ret frem ned over Frugten, hvis Tværsnit er stærkt og meget uregelmæssigt kantet. - Stilk: kort, tyk, ofte en Knort, undertiden længere og forholdsvis tynd; glat eller svagt dunet. Hulen snart flad, snart dyb og snæver, fuld af grov, grå Rust. — Hud: gulgrøn eller gul, glinsende, Solsiden dækket af et tyndt mørkt blodrødt, hvori talrige Striber, der ofte løber sammen; Grundfarven skinner dog igennem og gør Dækfarven mere brilliant, omtrent som hos Rød Gråstener; Punkter fine, spredte, grå med bred grønlig Hov; enkelte Rustfigurer træffes. Stærkt fedtet. Svag Lugt— Kærnehus: fladt løgformet, lille, Aksen kort, vid, Rum små, lidt afrundede eller udrandede opad, tilspidsede nedad, lukkede, Vægge glatte, enkeltvis lidt sprængte, Kærner rundt ægformede, oftest én i hvert Rum. — Bægerrør: en lang, smal, skarpt tilspidset Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, stærkt hvidfiltet på nederste Halvdel. — Kød: hvidt med grønne Årer, meget saftigt, lidt marvet, vinsyrligt, forfriskende med svag eller ingen Aroma. — Modningstid: September—Oktober. — Værd: som Bordfrugt er Sorten uden Værd, derimod er den en ganske fortrinlig Handelsfrugt, fordi den er stor og meget smuk, ligesom den er et fortræffeligt Husholdningsæble, som fylder godt i Gryden.

HoestM4.jpg
Fig. 94. Høstæble, Oudrupgaards stribede.

Træet bliver, efter hvad Hr. Bøgh meddeler, stort og er meget hårdført. Det danner en bred Krone. — Årsskud: kraftige, lidt knæede med korte Led, violetbrune med fine Barkporer. — Knopper: store, tilliggende, brune, dunede.— Blade: middelstore, bådformede, ægformede med jævnt udløbende, ikke lang Spids, mørkegrønne, stærkt uldede på Undersiden; Bladstilke korte, tykke med flad Fure, rødlige; Akselblade korte, lancetformede. — Omkring Blomsterknopperne er Bladene større, langt ovale, ofte bredere nærmest Spidsen, der er længere; alle er de rundtakkede.

Frugtbarheden er stor og indtræder tidlig. Sorten tager godt fat på Dværgrod og danner herpå smukke bredkronede Træer i Buskform, passende for mindre Haver. I større Haver, hvor Pladsen tillader det, er det fordelagtigst at dyrke det som halvstammet Træ. Sorten er som selvskreven for Landsbyhaver.

 


 Matthiesen 1913. II: 297

Rifbjerg Høstæble.

Hjem: Dette smukke Æble er tiltrukket af Gårdejer R. H. Rasmussen i Rifbjerg, han kan dog ikke med Bestemthed sige af hvilken Sort, efter Udseende og Smag at dømme kunde Maglemeræblet tænkes at være Moderfrugten.

Tillag3M9.jpg
Fig. 337. Rifbjerg Høstæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, ca. 71 mm bred, 67 mm høj. — Form: bredt afstumpet kegleformet, Bug nærmest Stilken, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene lange, middelbrede, grønne, glatte, står lige op, slår Spidserne lidt udad; Hulen middeldyb til dyb, middelvid. Ribber ulige store, skarpe, stærkt fremstående ned over Frugten, Biribber små, skarpe, ofte perleformede, Tværsnit stærkt kantet. — Stilk: kort, tyk, glat; Hulen flad, vid, kun med ringe Spor af Rust, ellers grønlig på Rustens Plads. — Hud: lyst grønliggul, Solsiden med tynd rød Dækfarve, hvori Spor af Striber; Punkter fine med grønlig Hov, i Dækfarven røde, ses tydeligst her. Meget kraftig fin Lugt. Stærkt fedtet — Kærnehus: dybtsiddende, i Omkreds højt løghjerteformet. Aksen middelvid, Rum små, smalle, tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, Vægge lidt sprængte, Kærner små, trinde, lysebrune. — Bægerrør: en dyb, smal Kegle, Tråde midtstillede, Griffel tynd, halvkløvet, glat. — Kød: hvidt, meget saftigt, af forfriskende god Vinsmag med nogen Aroma. — Modningstid: September. — Værd: god Bord- og Salgsfrugt.

Træet er sundt og rigtbærende.

  


 Matthiesen 1913. I: 168

Høstæble, Aabjerg.

Littr. o. Historie: l Haveselskabets Årsberetning for 1888 meddeles, at Træet er fundet i en Rugmark på Aabjerg Mark på Fyn sidst i Trediverne og derfra plantet ind i en Have, hvor det allerede bar 1841. 1888 tilkendtes Sorten 2den Klasses Certifikat af Haveselskabet.

HoestM1.jpg
Fig. 91. Høstæble, Aabjerg.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: godt middelstor, i bedste Udvikling 79 mm bred, 60 mm høj. — Form: flad Kugleform, plat afskåret ved begge Ender, Bug omtrent på Midten.— Bæger: stort, åbent, Bladene brede, middellange, uldede, bøjer indad, krøller Spidsen tilbage, vidt adskilte ved Grunden; Hulen snæver til middelvid, middeldyb. Ribber små, flade, løber helt ned over Frugten og kanter Tværsnittet. — Stilk: kort tyk, brun, svagt håret, ofte kun en Knort; Hulen middeldyb, enkeltvis dybere, altid med en Svulst og gråbrun Rust. — Hud: gråstenergul. Solsiden — især omkring Bægeret — med tynd rød Dækfarve, hvori Spor af Flammer eller Striber; Punkter fine, brune, få, lidet iøjnefaldende, i det røde som fine gulagtige Hov; en enkelt brun Rustfigur kan træffes. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen snæver, Rum små, normalt omtrent lukkede, afrundede opad, tilspidsede nedad, 1—2 store, brede, blankbrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en stor, bred Kegle, Tråde under, midtstillede, Griffel dybtkløvet, stærkt hvidfiltet på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt med svagt gult Skær, fast, dog skørt, saftigt, Syre og Sødme omtrent ens, dog overvej ende sødt, Svag Aroma; Smagen noget flov. — Modningstid: Oktober—November. — Værd: smuk Handelsfrugt, brugelig Bordfrugt.