73. Schiebler's Pigeon.


HughesG.B7.jpg                      HughesG.B8.jpg

Literatur og. Synonymer:

Schieblers Taubenapfel (Oberdieck, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde.. IV, Nr. 385).
Schiebler's Taubenapfel (Engelbrecht, Apfelsorten, 1889, p. 243).

Historie. Dette nye Æble er opelsket af Frø af Haveinspektør Schiebler i Celle omtrent ved Midten af dette Århundrede. Oberdieck, der først beskrev det efter Frugter, som Schiebler sendte ham, gav det hans Navn, der havde et mangeårigt, godt Renommé som Frugttræ-Opelsker.

Beskrivelse af Træet. Træet er af moderat kraftig Væxt og giver efter Oberdieck smukke, middelstore Træer med fladrund Krone. Årsskud: ikke talrige, temmelig oprette, knæede, foroven lidt uldede, lange og temmelig tykke, brunrøde, lidt sølvgråhudede, på Skyggesiden undertiden lidt grønlige, med temmelig fåtallige, små, runde og langagtige Lenticeller. Bladknopper: middelstore, brede, spidse, tilliggende, med mørkerøde og sortebrune, hårede Knopskjæl. Blade: på Sommerskuddene store, ægformede, langsomt tilspidsede eller med tilføjet lang Spids, med uregelmæssig, mere eller mindre dybt indskåren, skarpt savtakket Rand, korte, mørkerøde, dybt riflede Bladstilke, røde Bladribber og temmelig godt udviklede, lancetformede Axelblade. Om Frugtknopperne ere Bladene mindre og lancetformede, ofte med lang, helt udløbende Spids, Frugtknopper: små, kegleformede, stumpt spidse, med ikke helt sluttende Knopskjæl.

Frugtbarhed: stor og temmelig tidlig.

Kultur. Det jævnt kraftige Træ lader sig i Planteskolen opelske til meget gode halvstammede Træer. Vi have endnu ikke her i Landet megen Erfaring om denne Sort, men den synes at ville kunne dyrkes her i almindelig godt beskyttede Haver endogså som halvstammet Træ. På Doucin gror den villigt og giver meget gode Dværgtræer, der i det tredje År efter Podningen allerede give Frugt. Også Træer på Vildling få allerede i det tredje eller fjerde År Blomsterknopper.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: middelstor eller under Middelstørrelse, i bedste Udvikling 70 mm. høj, 64 mm. bred, almindelig 58 mm. høj og 52 mm. bred. Form: afstumpet ægformet, ofte kegleformet; Bugen sidder under Midten, derfra er den afrundet og aftagende imod deri lidt skjæve Stilkende; over Bugen aftager den langsomt og gjør ofte på den ene Side en lille Indbøjning lidt under Bægerhvælvingen. Tværsnit næsten rundt. Frugtstilk: cirka 15 mm. lang, oftest kortere, træagtig, temmelig tynd, næsten grøn, lidt uldet, indleddet i en snæver, ikke dyb Stilkgrube, beklædt med uregelmæssige Ruststråler Bæger: lille, lukket eller mindre end halvt åbent, uldet, grønt; Bladene middellange, smalle, ofte med afbrækkede Spidser, i Bunden oftest sluttende, indadbøjede, oprette, anbragte i en meget lidet dyb, snæver Nedsænkning, omgiven af mange Folder eller fine Ribber, der meget affladede kunne forfølges ned til Bugen. Bægerhulen kegle- eller tragtformet. Støvdragerne midtstillede. Hud: glat, mat glinsende, grønlig hvidgul, på Solsiden lidt mere lysegul og undertiden med en let lyserød Flamme; karakteristiske og meget iøjefaldende, ofte store, brune Punkter, der på Skyggesiden ofte ere omkransede med grønt, på Solsiden med rødt, findes med regelmæssige Mellemrum spredte over hele Frugten; mindre Rustfigurer eller Ruststriber findes af og til. Kjød: hvidt, fint, lidt fast, senere skjørt, saftigt, kraftig vinagtigt, mindre sødt, med en fin kalmusagtig Aroma. Kjærnehus: ægformet; Kamrene uregelmæssige, imod Stilken spidse, imod Bægeret afrundede, rummelige, åbne, indeholdende ofte hver to middelstore, ægformede, spidse, mørkebrune, i Reglen velnærede Kjærner. Axehulen temmelig bred.

Modenhed. Plukkes i Slutningen af September eller lidt senere, er tjenlig til at nydes fra Midten af November og kan ofte haves til Brug i 23 Måneder.

Kvalitet og Brug: god eller meget god Bordfrugt.