72. Spansk Pippin. (oberd.)


HughesG.B5.jpg           HughesG.B6.jpg

Literatur og Synonymer:

Spanischer Pepping (Oberdieck, Anleitung zur Kenntniss und Anpfllanzung des besten Obstes, 1852, p. 162). - id. (Oberdieck, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, Nr. 399). - id. (Engelbrecht, Apfelsorten, 1889, p. 592)

Historie. Hvorfra dette værdifulde Æble oprindelig stammer lader sig næppe oplyse. Oberdieck fandt et gammelt højstammet Træ af denne Sort på Domænen Schäferhof ved Nienburg i Hannover. Da han ikke kjendte denne Sort eller i de pomologiske Værker kunde finde noget Navn til den, lod han den beholde Navnet Spanischer Pepping, som den blev kaldt der, hvor han fandt den. Her til Planteskolen kom den fra Oberdieck i 1859 og har siden været dyrket her. Navnet Spansk Pippin er her i Norden ikke nogen heldig Benævnelse, da den henleder Tanken på et Æble, der stammer fra Spanien, kvilket dette dog næppe gjør.

Beskrivelse af Træet. Træet er hårdført, voxer kraftig, danner en rund Krone og opnår en god Middelstørrelse. Årsskud: middel-talrige, noget oprette, middellange, tykke forneden, aftagende opad og tynde i Spidsen, kortleddede, lidt knæede, uldede, mørkt rødbrune, sølvgråhudet marmorerede, med ikke ret talrige, temmelig store, runde og afrundede Lenticeller. Bladknopper: store, brede, flade, spidse, helt tilliggende, med mørkerøde, lidt uldede Knopskjæl. Blade: på Sommerskuddene middelstore, ovale, med tilføjet kort Spids, skarpt og fint savtakket Rand, temmelig korte Bladstilke med små lancetformede Axelblade; om Frugtknopperne ere Bladene langstrakt elliptiske. Frugtknopper: sidde på korte Frugtgrene, middelstore, langt kegleformede, spidse, med lyse og mørkebrune Knopskjæl. Blomster: temmelig tidlige, middelstore, med ovale, udvendig lysrosenrøde, indvendig hvide Kronblade.

Frugtbarhed: god og næsten årlig.

Kultur. Dette Æbletræ vil i nogenledes godt beskyttede Haver, hvor Jorden er god, kunne dyrkes som Halvstamme eller i lave Former på Vildling og lader sig uden Vanskelighed opelske til smukke Pyramidetræer og til alle andre for Æbletræet passende Former. På Doucin tager det godt fat, opnår Middelstørrelse, bærer tidlig og temmelig rigt.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: stor eller over Middelstørrelse, i bedste Udvikling 77 mm. bred, 69 mm. høj, almindelig 62 mm. bred, 56 mm. høj. Form: mere bred end høj, afstumpet kegleformet, små Frugter nærme sig til ægformet; Bugen sidder under Midten, under Bugen er den almindelig afrundet og lidt flad om Stilken, imod Bægeret aftager den ofte stærkere, end Tegningerne vise. Tværsnit rundt. Frugtstilk: 1620 mm. lang, tynd, træagtig, oftest brunlig, lidt dunet, indleddet i en over middeldyb og middelbred, jævn, grøn, med lidt fin Rust beklædt Stilkgrube. Bæger: halvt åbent, temmelig stort, grønt, lidt uldet; Bladene lange, men ofte tildels afbrækkede, temmelig brede, lidt indadbøjede, i Bunden lidt adskilte, oprette og udadbøjede; anbragt i en temmelig flad, middelbred Nedsænkning imellem mindre Folder, der meget sjeldent kunne forfølges ret langt ud over Bægerhvælvingen. Bægerhulen oredt tragtformet. Støvdragerne over midtstillede. Hud: glat, lidt glinsende, grønliggul, senere smukt lysegul, på Solsiden guldgul, undertiden med Spor af svage lyserøde Flammer og lidt stænket eller afbrudt stribet med rødt; brune Punkter ere på Skyggesiden og over største Delen af Frugten sparsomme, på en lille Del af Solsiden ere de talrige og ofte omkransede med rødt; ikke sjeldent viser der sig hist og her sorte Vandpletter og Spor af fin grålig Rust. Kjød: hvidt med gulligt Skjær, fint, først lidt fast, senere mørt, saftrigt, behagelig vinsyrligt og lige så sødt, med en ædel og fin Reinetaroma. Kjærnehus: løgformet; Kamrene imod Stilken tilspidsede, imod Bægeret afrundede, næsten glatvæggede, mere eller mindre rummelige, oftest lukkede, indeholdende hvert 12 store, lange, langt tilspidsede, brune, ofte ufuldkomne Kjærner. Axehulen smal.

Modenhed. Plukkes i 2den Uge af Oktober. Tjenlig til at nydes rå i Januar-Marts og til Kjøkkenbrug allerede fra November.

Kvalitet og Brug: Bordfrugt og Kjøkkenfrugt af første Rang.

Anbefales til Dyrkning i alle Haver, hvor passende Dyrkningsforhold ere forhånden.