Matthiesen 1913. I: 229

Lise Leginds Æble.

Hjem: Modertræet er ca. 20 År gammelt, lagt af Kærne i en Urtepotte af en gammel Lærerinde Lise Legind i Nykøbing på Mors. Kærnen var taget af et amerikansk Æble. Det lille Pottetræ foræredes som Brudegave til Kordegn Petersen, i hvis Have det derefter stod, og hvor det ofte stod i Vand om Vinteren. Senere er det flyttet til en højereliggende Have, hvor det nu har Plads og trives godt, men er kun ca. 3 Alen højt og bredt. Hr. Petersen har ønsket, at Frugten skulde bære Tiltrækkerindens Navn.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: lille til middelstor, 60—61 mm bred, 52—59 mm høj, lidt fladrund til rundt ægformet. Bug på eller lidt under Midten, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: åbent, Bladene brede, butte, tilbagekrøllede, glatte eller svagt dunede; Hulen næppe middeldyb, middelvid. Ribber små, lidt større ned, over Frugten, Tværsnit kantet. — Stilk: kort, kraftig, grøn med brunt, glat eller fint dunet; Hulen næppe middeldyb, vid, kun med svage Spor af Rust. — Hud: mat grønliggul, Solsiden med tynd brunligrød Dækfarve, hvori Striber og Flammer; Punkter meget fine, mørke med klar Hov, ses ikke meget. Kraftig Lugt. Fedtet. - Kærnehus: stort i Omkreds, mer eller mindre rundt, Aksen lang, middelvid. Rum tilspidsede mod begge Ender, Vægge lidt sprængte, Kærner store, rundt ægformede, lysebrune, én i hvert Rum. --Bægerrør: én lille Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel meget dybtkløvet, glat. — Kød: hvidt med gulgrønne Årer af kraftig god Vinsmag med nogen Aroma. — Modningstid: December—Marts. — Værd: smuk og god lille Bordfrugt.

KaedseboelleM6.jpg Fig. 130. Lise Leginds Æble.