Matthiesen 1913. I: 204

Kansler- eller Kanselæble.

Littr, o. Syn.: Gartner-Tidende 1911, S. 86.

Historie: Hvorfra dette dejlige Æble stammer, kan ikke oplyses. I Dansk Havetidende for 1880, Side 60, oplyser daværende Gartner Brummerstedt på Gaunø, at der den Gang fandtes hundredårige Træer af denne Sort i Gaunø Slotshave, hvor den går under Navnet »det hvide Æble«. Brummerstedt antog, at det var indført sammen eller samtidig med »det røde Æble«, det vil sige Skovfogedæblet. Jeg har senere fundet et Træ, dog et yngere, af samme Sort i Skovfogedhaven ved Lov Sønderskov, ligesom jeg har modtaget Frugter fra Lindersvold Have ved Præstø — Lindersvold tilhører Gaunø — samt fra Vallø Slotshave; rimeligvis træffes Sorten flere Steder i Sydsælland, men Træerne på Gaunø er de ældste. — Wøldike omtaler den ikke i sine Optegnelser og har rimeligvis ikke kendt den. Tyske Sortkendere, hvem jeg har vist Frugten, har ikke kendt den, lige så lidt som de i sin Tid kendte Skovfogedæblet. Hvorvidt vi her har en oprindelig dansk Sort eller en fremmed for os, lader sig næppe nogensinde oplyse, lige så lidt for denne som for Skovfogedæblets Vedkommende. — Med Hensyn til Navnet, da har jeg ikke kunnet skaffe oplyst, hvilken Stavemåde, der er den rigtige, den sidste synes dog noget meningsløs, den første kunde vel stå i Forbindelse med, at en tidligere Ejer af Gaunø var Storkansler i Danmark.

KammerM2.jpg Fig. 114. Kansler- eller Kanselæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: i god Udvikling ca. 77 mm bred, 55 mm høj, enkeltvis større, oftere dog lidt mindre. — Form: fladrund. Bugen lidt under Midten med flad Runding mod Stilken, lidt mere aftagende mod Bægeret, den ene Side altid lidt stærkere udviklet. — Bæger: lille, åbent eller halvåbent. Bladene brede, korte uden påsat Spids, adskilte ved Grunden, holder sig længe grønne, gråfiltede, bøjer indad, slår Spidserne lidt tilbage; Hulen snæver eller middelvid, oftest flad, omgivet af 5 flade ubetydelige Ribber, dog store nok til at kante Tværsnittet svagt. — Stilk: varierer i Længde, snart kort, snart næsten lang, kraftig, træet rødlig brun, fint dunet; Hulen dyb, vid, fuld af lysebrun strålet Rust, hvoraf enkelte Stråler ofte løber langt ud over Randen; en mørkegrøn Grundfarve skinner igennem Rusten. — Hud: meget tynd, lyst grønlig hvid, senere med gul Tone Spor af rødt kan findes på stærkt solbeskinnede Frugter men mangler ellers; Punkter spredte, store, lysebrune med bred klar Hov; omkring Bægeret træffes ofte en fin lysebrun, nætagtig Rust. Kraftig fin Lugt. Fedtet. — Kærnehus: løgformet. Aksen vid, Rum afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge årede, Kærner store, brede, lysebrune, talrige. — Bægerrør: en stor Kegle, Tråde midt- eller lidt over midtstillede, Griffel halvkløvet, stærk filtet på nederste Halvdel. — Kød: snehvidt, fint, meget saftfuldt, af forfriskende sød vinagtig, fint krydret Smag. — Modningstid: Oktober —November. — Værd: fineste Bordfrugt. I Henhold til Meddelelse fra Brummerstedt værdsættes dette Æble på Gaunø lige med Gråsteneræblet.

Mit ca. 25årige Træ i Skolehaven dannede en smuk, noget højbygget Krone med talrige udadgående Årsskud Det lod vente en halv Snes År på sig med Frugt, men da Bæredygtigheden først var indtrådt, svigtede det aldrig men bar hvert år og oftest meget rigt. Det dannede talrige korte Frugtgrene op ad Ledegrenene, hvorfor Frugten udviklede sig godt og sad godt fast.