Matthiesen 1913. I:

Katrineæble fra Moesgaard.

Hjem: Dette gamle Æble skal være kommen frem i Herregården Moesgårds Have lidt syd for Århus og lagt af Kærne af en derværende Gartner, som gav Frugten Navn efter sin Kone. Gamle Træer af Sorten træffes meget almindeligt i ældre Haver mellem Århus og Horsens.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, Frugter fra gamle Træer målte 66 mm i Bredden, 50 mm i Højden. — Form: fladrund, Bugen under Midten, flad Runding mod Stilken, stærkere aftagende mod Bægeret. — Bæger: lukket, Bladene middellange, brede, lysegrønne, tæt dunede, dækker tæt over Røret; Hulen flad, omtrent ingen, Ribber små, ofte kun Småbuler, Tværsnit rundt. — Stilk: lang, kraftig til tyk, tykkere ved Grunden, gul med brunt, glat; Hulen meget flad, vid, kun med Spor af grå Rust. — Hud: hvidlig gul, over det hele rødstænket og stribet med korte, smalle, meget markerede Striber; Punkter spredte, fine med bred, mat Hov, lidet kendelige. Kraftig god Lugt. Svagt fedtet.— Kærnehus: i Omkreds stort, rundt løgformet, Aksen lukket, Rum store, afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte, indtil fire lange, mørkebrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, håret på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt med gul Tone og gule Årer, saftigt, marvet, sødt vinagtigt med Kanélaroma. — Modningstid: sidst i August—September. — Værd: meget god tidligmoden Bordfrugt, som fortjener Opmærksomhed.

KammerM5.jpg Fig. 117. Katrineæble fra Moesgaard.