Matthiesen 1913. I: 219

Krigske Æbler.

Hvad jeg har haft mellem Hænder og tildels ved Prøvedyrkning lært nærmere at kende under Navnet »Krigske Æbler«, har alt været Husholdningsæbler. Krigske fra Fejø gav Rød Hollandsk Kriger, Hvide Krigske fra Moseby på Falster gav Hvid Hollandsk Kriger. Fra gamle Træer på Tåsinge har jeg haft Blanke Krigske, som syntes at være i Slægt med Borgherreæblet. Disse Navne er rent lokale og tildels Synonymer til andre.

 

Matthiesen 1913. II: 303

Volsk Krigsæble.

Hjem: Sorten er meget gammel på Als. den omtales allerede 1784 af Vothmann. Hvorvidt den oprindelig har hjemme på Øen, vides ikke, tyske Pomologer har ikke genkendt den. Endnu er den skattet der og træffes i mange Haver selv som yngere Træer.

Tillag2M3.jpg Fig. 341. Volsk Krigsæble.

Beskrivelse af Frugten: - Størrelse: næsten stor, i almindelig Udvikling 76-77 mm bred, 64-65 mm høj. -Form: varierer fra mere fladrund til højere fladrund, Bugen hen mod Stilken, den ene Halvdel altid stærkere udviklet. -Bæger: lukket, Bladene grønne, fint uldede, adskilte ved Grunden, bøjer indad, slår Spidserne lidt tilbage; Hulen middeldyb, middelvid. Ribber store, rundede, løber ned over Frugten, enkelte mere fremtrædende, Tværsnit stærkt kantet— Stilk: kort, tyk; Hulen dyb, vid eller ofte omtrent udfyldt af en stor Svulst, mørk gråbrun Strålerust. — Hud: glins sende, grønlig gul, senere rent gul, Solsiden og ofte mere er dækket af et mat mørkt rødt, oftest fuldt af Stænk og korte Striber; Punkter temmelig talrige, store, brune med mat bred Hov. Kraftig Lugt. Fedtet— Kærnehus: lille, rundt ovalt, Aksen middelvid, Rum små, afrundet udrandede opad, tilspidsede eller rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner mørkebrune, små, 1—2 i hvert Rum. — Bægerrør: en tilspidset Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel 2/3 kløvet, uldet på midterste Trediedel. — Kød: hvidt, svagt grønligt næst Huden, saftigt, marvet, sødt vinagtigt uden videre Aroma. — Modningstid: November—December, ofte lidt tidligere. Værd: meget god Salgs- og Køkkenfrugt.

Træet er sundt, meget tæfløvet og meget frugtbart.