Æbler AP  *   Æbler AP+HCB+CM  *  Pærer *  Blomme  * Kirsebær *  Frugtsorter forside


LITTERATURFORTEGNELSE

Under Omtalen af de enkelte Sorters Historie er der nævnt nogle Værker om Pomologi og Frugtavl. Den saaledes benyttede og citerede Litteratur er opført i nedenstaaende Fortegnelse. Under Sorterne er der af Pladshensyn ikke meddelt fuldstændige Oplysninger om alle de Steder, hvor den paagæl-dende Sort er beskrevet.

Aarbog for Gartneri 1938 og 1940.

Annales de pomologic beige et étrangére; publiées par la commission royale de po-mologie. I—VIII. Bruxelles 1853—60.

Beach, S. A., N. O. Booth & O. M. Taylor: The apples of New York I og II. Albany N. Y. 1905.

Bentzien, J. A.: Haandbog for Frugttrædyrkere. København 1861.

Beretning om den nordiske Frugtudstilling i Kjøbenhavn fra den 9. til den 17. Oktober 1875.

Bredsted, H. C.: Haandbog i dansk Pomologi II, Æbler. Odense 1893.

Bunyard, Edward A.: A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. Apples and Pears. London 1920.

Ceres. Medlemsblad for Foreningen for Udførsel af Havesager. København 1890 —93.

Dahl, Carl G.: Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odiade fruktsorterna. I Äpplen och Paron. Stockholm 1929 og 1943.

Dansk Haugetidende. Redigeret at J. A. Bentzien. København 1848—60.

Dansk Havetidende. København 1860—87.

Den danske Frugthave. Et Billedværk for Udbredelse af Kjendskab til Landets Frugter. Svendborg 1869—71.

Det kongelige danske Haveselskabs. Aarsberetninger. København 1830—1923.

Diel, A. F. A.: Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten I—XIX. 1799—1816 og 1821—32.

Downing, A. J.: The fruits and fruit-trees of America. 2. edition New York 1886.

Engelbrecht, Th.: Deutschlands Apfelsorten. Braunschweig 1889.

Fleischer, Esaias: Forsøg til en dansk Haugebog. København 1782. Gartner-Tidende. Organ for Alm. dansk Gartncrforening. København 1887—1940.

Haand-Protocol over Frugttræe-Sorterne,som befindes i den kongelige Frugttræe-Planteskole her ved Odense 1795.

Haven. Organ for De samvirkende danske Haveselskaber. København 1900—40.

Have-Tidende. Udgivet af Selskabet til Haveculturens Fremme. København 1835 —43.

Hedrick, U. P.: Cyclopedia of hardy fruits. New York 1922.

— : Systematic pomology. New York 1925,

Hirschfeld, C. C. L.: Handbuch der Fruchtbaumzucht. Braunschweig 1788.

Hogg,, R.: The apple and its varieties. London 1884.

Jahn, F., E. Lucas & J. G. C. Oberdieck: Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Stuttgart 1859—83.

Kataloger fra H. C. Bredsteds Planteskole i Odense.

Kataloger fra Mathiesens Planteskole i Korsør.

Keeble & Rawes: Hardy fruit growing. London 1936.

Knoop, J. H.: Pomologie ou description des meilleures sortes de pommes et de poires ... Amsterdam 1771.

Lauche, W.: Deutsche Pomologie. Berlin 1882.

Leroy, André: Dictionnaire de pomologie. Paris 1867—79.

Mansa, J. L.: Have-Katekisnaus eller Grundregler for nyttige Have-Vexters Dyrkning i Dannemark. 3. Oplag København 1804.

Matthiesen, C.: Dansk Frugt I og II 1913, III 1923. København.

Müller & Bissmann m. fl.: Deutschlands Obstsorten. Stuttgart 1905—33.

Meuman, Olavi; & Olavi Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat. Helsinki 1943. Finsk Pomologi. Bd. I Æbler.

Pedersen, A., m. fl.: Danmarks Frugtavl. Beretning fra Fællesudvalget for lokale lagttagelsesplantninger og Frugtsortsundersøgelser. København 1925.

Producenten. København 1934—40.

Ronalds, Hugh: The Transactions of the Royal Horticultural Society. London 1815—30 og 1835—48.

Sass-Nielsen, C.: Erhvervsmæssig Dyrkning af Æbler, København 1939 og 1948.

Seabrook, W. P.: Modem fruit growing. 5. edition London 1936.

Stedje, P. & O. Skard: Norsk Pomologi I Epler. Oslo 1939.

Stoll, Rudolf: Oesterreichisch-Ungarische Pomologie. Wien 1888.

Taylor, H. V.: The apples of England. London 1936 og 1947.

The Gardeners' Chronicle. London 1841— 1940.

Tidsskrift for Havevæsen. Redigeret af J. A. Dybdahl. København 1866—79.

Tidsskrift tor Planteavl. Organ for Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. København 1914—40.

Vercier, J.: La determination rapide des varietés de truits. 3. Edition, Paris 1948.

Vort Havebrug. Medlemsblad for Foreningen for Udførsel af Havesager. København 1886—90.

Zesde beschijvende Rassenlijst voor Fruit. 's Gravenhage 1948.

Zschokke, Th.: Schweizerisches Obstbilderwerk.