Matthiesen 1913. I: 232

Lyngbyæble.

Hjem: Dette store, glimrende smukke Æble var udstillet ved en Fremvisning i Haveselskabets Have i September 1909, hvor det vakte Opmærksomhed. Det er kommen aldeles tilfældigt frem i Gartner Sørensens Have ved »Rolighed« i Lyngby, hvor Træet voksede op på nogen opfyldt Jord År 1900. Det bar nogle få store Æbler 1907, Året efter ca. 100 Frugter, og det har så båret hvert år, hvilket tyder på, at Sorten er tidlig og rigt bærende. Jeg har kaldt det Lyngbyæble.

LyngbyM1.jpg Fig. 132. Lyngbyæble.

 

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: meget stor; i alf mindelig god Udvikling 80—82 mm bred, 85—88 mm høj.— Form: højbygt, afstumpet kegleformet, Bug langt under Midten, den ene Haldel undertiden stærkere udviklet—Bæger: stort, halvåbent. Bladene korte med kort Spids, stærkt uldede, støder ikke sammen ved Grunden, bøjer indad men formår ikke at dække over Røret; Hulen ualmindelig dyb og snæver, Ribber flade, ulige store, taber sig næsten Ved Bugen, Tværsnit dog lidt kantet. — Stilk: kort eller middellang, kraftig, olivenbrun, glat; Hulen vid, næppe middeldyb, endende snævert; en lille Svulst træffes ret ofte. — Hud: lysegul med grønligt Skær, på Bægerpartiet lysere gul, omkring Stilken mere grønlig, på Solsiden Spor af smukke lyserøde Stænk og Striber; Punkter store, spredte, uden kendelig Hov. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: lille i Omkreds, smalt løgformet. Aksen middelvid til vid, Rum tilspidsede eller lidt rundt tilspidsede mod begge Ender, Vægge sprængte, Kærner rundt ægformede, kaffebrune, ofte golde, ellers 2 i hvert Rum. -- Bægerrør: en bred, dybtgående tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, fint håret over det hele, stærkest i Delingsstedet. — Kød: hvidt med svag gul Tone, saftfuldt, forfriskende vinsyrligt uden kendelig Aroma. — Modningstid: sidst i Oktober—December. — Værd: udmærket Køkkenfrugt og meget smuk Handelsfrugt.

Træet giver lange, tykke Årsskud med tæt Løvværk. — Årsskud: mørk violetbrune, dunede mod Spidsen, korte Led og fine, langagtige Barkporer. — Bladknopper: store, tykke, brede, glatte. — Blade: store, mørkegrønne, fint du? nede på Undersiden, rundt ovale med påsat Spids, rundt savtakkede; Stilk middellang, kraftig, mørk vinrød. — Frugt? knopper: rundt ægformede, dunede.