99. Small's Admirable.


MorgendugB8.jpg     MorgendugB9.jpg

Literatur og Synonymer:

Small's Admirable (Hogg, The fruit manual, 1884, p. 214). -  id. (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 490).  - id. (Downing, The fruits and fruit-trees of America, 1886, p. 354).

Historie. — Dette Æble er af engelsk Oprindelse; det er opelsket af en Planteskolegartner ved Navn Small i Colnbrook i Nærheden af Slough. Hogg meddeler ikke, hvilket År det er fremkommet; men da det ikke omtales i hans »The apple and its varieties«, som udkom i 1859, men første Gang i »The fruit manual« i 1866, så formodes det, at det må være fremkommet lidt efter Midten af dette Århundrede, hvilket bestyrkes derved, at André Leroy i 1873 skriver, at det har været i hans Planteskole i 5 år. Her i Planteskolen har det som Dværgtræ været dyrket i ca. 15 år.

Beskrivelse af Træet. — Træet er hårdført, af meget kraftig Væxt og synes på Vildling at ville opnå en god Størrelse. — Årsskud: middeltalrige, temmelig horizontale, middellange, temmelig tykke, ofte buede, knæede, foroven uldede, rødbrune, på Skyggesiden grønligbrune, sølvgråhudet marmorerede, med langstrakte og rundagtige, talrige Lenticeller. — Bladknopper: store, stumpt spidse, tilliggende, med røde, mørkebrune og temmelig uldede Knopskjæl. — Blade: på Sommerskuddene middelstore, ovale eller elliptiske, med tilføjet middellang Spids, fint savtakket Rand, temmelig lang Bladstilk og godt udviklede, lancetformede Axelblade; om Frugtknopperne ere Bladene af uregelmæssig langstrakt elliptisk Form. — Frugtknopper: middelstore, ægformede, stumpt spidse, med kastaniebrune og uldede Knopskjæl. — Blomster: temmelig store, middeltidlige, med udvendig rosenrøde, indvendig hvide Kronblade.

Frugtbarhed: god.

Kultur. — Træet lader sig i Planteskolen let opelske til kraftige Halvstammer, der uden stor Risiko ville kunne dyrkes i almindelig godt beskyttede Frugthaver her i Landet. På Doucin tager det godt fat og opnår en passende Dværgtræ-Størrelse, egner sig især for Buskform og for Kurveform, samt bærer rigelig og temmelig tidlig.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i bedste Udvikling 88 mm bred, 75 mm. høj, almindelig 72 mm. bred og 70 mm. høj. —Form: rund, ved Stilk og Bæger lidt afstumpet, Bugen sidder på Midten, og derfra aftage de store Frugter ligelig imod Stilk og imod Bæger, de mindre derimod stærkere imod Bægeret. Begge Halvdele omtrent lige høje. Tværsnit ofte næsten rundt. — Frugtstilk: ca. 20 mm. lang, middeltyk eller tynd, træagtig, undertiden kjødet, uldet, grøn og lidt brunlig, indleddet i en middeldyb og middelbred, ofte lidt ujævn, næsten rustfri Stilkgrube. — Bæger: lille, halvt eller helt lukket, grønt, uldet; Bladene korte eller middellange, middelbrede, i Bunden sluttende, indadbøjede, oprette og ofte med lidt tilbagebøjede Spidser; anbragt i en temmelig dyb, ofte næsten smal Nedsænkning imellem fine Folder og brede afrundede Ribber, der ikke altid kunne forfølges ned over Frugten. Bægerhulen kegleformet. Støvdragerne lidt over midtstillede. — Hud: glat, smattet, glinsende, lysegrøn, senere grønliggul, en mindre Del af Solsiden ofte med et let orange Anstrøg; fine brunlige og hvide Hudpunkter ere talrige; sorte Vandpletter forekomme i enkelte År hyppigt. Lugt ikke, kjendelig. — Kjød: grønligt eller gullighvidt, fast, saftrigt, overvejende vinsyrligt, næsten ikke sødt, med en lidt stramtsmagende Aroma. — Kjærnehus: løgformet; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret afrundede, lidt åbne eller lukkede, rummelige, hvert indeholdende 2 store, ægformede, kort tilspidsede, mørkebrune, godt udviklede Kjærner. Axehulen middelbred.

Modenhed. — Plukkes i Begyndelsen af Oktober og er tjenlig til Brug i November og December.

Kvalitet og Brug: Meget god Husholdningsfrugt og måske anvendelig til Most.