Matthiesen 1913. II: 5

Niels Juuls Æble.

Littr. o. Syn.: Nationaltidendes Havetidende 25/4 1886.

Hjem: Skal være tiltrukken af afdøde Handelsgartner Niels Juul Nielsen, Vibeholm ved Glostrup, som fremlagde Frugten på en Udstilling i Haveselskabets Have i November 1884. 1885 fik Sorten Haveselskabets Certifikat af I Klasse.

Sorten vakte i sin Tid en Del Opmærksomhed, men synes dog alligevel ikke at være slået igennem, i det mindste træffes den sjældent i Haverne. Der ytredes hurtigt efter dens Fremkomst Tvivl om, hvorvidt her i Virkeligheden forelå en dansk Sort eller der havde fundet en Forveksling Sted med en anden Sort. Ligheden med Hollandsk Bellefleur er nemlig meget stor. Det er ikke lykkedes mig at skaffe den sidste til Sammenligning, men jeg vedføjer en Kopi af Oberdiecks Tegning af denne Sort i Illustrirtes Handbuch, og man vil se, at Ligheden er påfaldende. Mit Dværgtræ stod i 14 År, inden det bar Frugt.


NielsJuulM1.jpg Fig. 151, Niels Juuls Æble.

NielsJuulM2.jpg Fig. 152. Kopi af Oberdiecks Hollandsk Bellefleur.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: stor, varierer fra plattere Kugleform 92 mm bred, 76 mm høj, til mere konisk 75 mm bred, 77—78 mm høj, begge Mål tagne efter Frugter fra Modertræet på nævnte Udstilling; den ene Side er altid meget stærkere udviklet. — Bæger: halv eller helt lukket, Bladene brede, korte, skarpt tilspidsede, gråfiltede, holder sig længe grønne, adskilte ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber lidt skarpe indenfor Hulens Rand, ned over Frugten brede, oftest ulige store, Tværsnit stærkt kantet. — Stilk: kort, kraftig, træet, enkeltvis tykkere og lidt kødfuld, glat; Hulen dyb, snæver med bølgeformet udflydende Rust. — Hud: tør, grov at føle på, mat mørkegul, Solsiden næsten dækket af et smudsigt rødt, fuldt af Stænk og korte Striber; Punkter grå med mat Hov, talrige. — Kærnehus: lille i Omkreds, Aksen snart vid, snart næsten lukket, kort, Rum afrundede opad, tilspidsede nedad, åbner sig spatelformigt. Vægge lidt sprængte. — Bægerrør: en dyb, middelvid Kegle, Tråde over midtstillede, Griffel dybtkløvet, håret. — Kød: gult, middelsaftigt, af sød vinagtig eller sød vinsyrlig Smag med svag Nonnetittearoma. — Modningstid: »Jul—Forår«. Er bedst i Januar, Februar, efter den Tid taber Frugten Saften. — Værd: god Bordfrugt men endnu bedre Husholdningsfrugt.