Matthiesen 1913. II: 7

Niels Rasks Æble.

Hjem: Det gamle Modertræ stod i Rathlousdals Have ved Odder i Jylland. Podninger af dette er nu ca. 70 År gamle. Frugten er modtaget af Gartner Madsen, Rathlousdal.

NielsJuulM4.jpg Fig. 154. Niels Rasks Æble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, i almindelig god Udvikling 71 mm bred, 58 mm høj. — Form: afplattet rund, Bug under Midten, den ene Side ubetydelig stærkere udviklet. — Bæger: lukket, Bladene lange — oftest er Spidserne afbrækkede — brede, tæt hvidfiltede, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen flad til middeldyb, middelvid; Ribber små, taber sig omtrent på Hulens Rand; Tværsnit rundt. — Stilk: kort, tyk, glat; Hulen middeldyb, middelvid med lidt grå Strålerust. — Hud: grønlig gul, senere mere gul, Solsiden dækket af et mørkt skinnende karmoisinrødt, hvori mørkere Striber og Flammer; Punkter spredte, fine med mat Hov; lidt Rust findes omkring Bægeret og vorteagtige Rustpletter træffes. Ingen Lugt. Stærkt fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen kort, middelvid til snæver, Rum små, næsten lukkede, afrundede opad, svagt rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, én stor kaffebrun Kærne i hvert. — Bægerrør: en bred Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel halv? kløvet, glat. —Kød: saftigt, sødt vinagtigt med nogen reinetagtig Aroma. — Modningstid: Januar—Maj.—Værd: er ud på Foråret god Bordfrugt, altid god Torve- og Køkkenfrugt.

Om Træet skrives, at det har en højbygt Krone med meget vindstærke Grene og er umådelig rigtbærende.