43. Harbert's Reinette.NonnetitteB8.jpg     NonnetitteB9.jpg

Literatur og Synonymer.

1. Harbert's Reinettenartiger Rambour (Diel, Kemobstsorten, 1828, V, p. 44).
2. Harberts Reinette (Oberdieck, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, IV, Nr. 344).
3. Reinette Harbert (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 412).
4. Harbert's Reinette (Lauche, Deutsche Pomologie, I, Nr. 37). id. (Engelbrecht, Apfelsorten, 1889, p. 593).

Historie. — Til denne Sorts Historie kan efter Diel, der var den første, der beskrev den, kun gives et kort Bidrag. Diel skriver: »Denne Sort har jeg Hr. Landpenningmester Harbert til Arnsberg i Westphalen, en ivrig Ven af Pomologien, at takke for. Sandsynlig stammer denne Frugt fra et af de Klostre, på hvilke Westphalen er så rigt«. — Her til Planteskolerne er den for ca. 30 År siden indført fra Flottbecker Planteskoler ved Altona, der den Gang endnu vare i Virksomhed.

Beskrivelse af Træet. — Det hører til de Æbletræer, der i Ungdommen gror meget kraftigt. I en lidt ældre Alder får det noget udbredte Grene, en temmelig bred og høj Krone og opnår en betydelig Størrelse. — Sommerskud: næsten talrige, tykke og lange, forneden ofte lidt buede, lidt knæede, uldede, violetbrunlige, grønlige på Skyggesiden, stærkt sølv-gråhudet marmorerede, punkterede med temmelig spredte Lenticeller. — Bladknopper: små, kegleformede, uldede og tilliggende. — Blade: på Sommerskuddene store, rundovale med kort Spids, skarpt savtakket Rand og middellang eller kort, tyk, dybt riflet, kortuldet Bladstilk. Bladene om Frugtknopperne ere længere af Form og mere tilspidsede, men ofte mindre.—Frugtknopper: store, ovale, uldede.—Blomster: store, smukt formede, middeltidlige, udvendig rosenrøde, indvendig hvide.

Frugtbarhed: jævn, i Træets ældre Alder stor.

Kultur. — Højstammede Træer af denne Sort, som stå behængte med de store, smukke Frugter, ere en Pryd for Frugthaven, men hvor godt end denne Form egner sig for Træet, bør den dog kun plantes i for Vinden særdeles godt beskyttede Haver, da endogså halvstammede Træer behøve Beskyttelse imod Vinden, for at Frugterne ikke for tidlig skulle blæses ned; iøvrigt trives Træet både på let og på svær Jord, når denne er almindelig god. — På Doucin gror det godt og opnår en god Størrelse og Varighed; det begynder i det 3—4 år at give Frugt og bærer årligt.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: meget stor, i bedste Udvikling 97 mm. bred og 81 mm. høj, almindelig 74 mm. bred og 64 mm. høj. — Form: fladrund, afstumpet kegleformet; Bugen sidder lidt under Midten og er jævnt afrundet imod Stilken, omkring hvilken den dog ikke er meget flad; over Bugen aftager den meget imod Bægeret, men Bægerenden må dog i Reglen kaldes temmelig bred. Den ene Side er kun lidet mere udviklet end den anden. Tværsnit ikke ganske rundt. — Frugtstilk: 15—25 mm. lang, middeltyk, træagtig, oftest brunlig, tyndt håret, anbragt i en temmelig dyb, bred, næsten jævn, med en brun Ruststjærne eller med Ruststråler beklædt Stilkgrube. — Bæger: halvt eller helt åbent, grønt, kort, uldet; Bladene middellange, brede, i Bunden næsten ikke adskilte, lidt indadbøjede, oprette og udadbøjede; anbragt i en temmelig dyb, moderat bred Nedsænkning imellem Folder, der undertiden meget affladede og brede kunne forfølges indtil Bugen. Bægerrør kegle-tragtformet. Støvtrådene middel- eller over middelstillede. — Hud: glat, lidt glinsende, fra Træet lysgrønliggul, senere smuk gul, på Solsiden guldgul, punkteret og stribet med lyst karrninrødt; fine gulbrune, lidet iøjefaldende Punkter findes, især i Nærheden af Bægeret; sorte Vandpletter ses af og til, hvorimod Spor af Rust ere sjældne. Lugt svag. — Kjød: gulligt, halvt fint, marvagtigt, saftigt, vinsyrligt, næsten ligeså sødt, svagt men behagelig krydret. — Kjærnehus: — løgformet; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret oftest lidt afrundede, åbne, opridsede, temmelig rummelige, indeholdende hvert l—2 temmelig store, ægformede, langt tilspidsede, lysebrune, oftest ufuldkomne Kjærner.

Modenhed. — Plukkes i Slutningen af September eller i de første Dage af Oktober; tjenlig til at nydes fra Slutningen af November til i Februar, men kan opbevares til Brug for Husholdningen til i Marts.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt, fortræffelig til Brug i Husholdningen og formedelst sin Størrelse og sit smukke Udseende et let sælgeligt Æble.