Matthisen 1923. I: 32

Ny Astrackan.

Denne Sort har Wøldike modtaget fra Sønder-Hornum, i den Tid han var Præst i Øster-Hornum, og dér hører den vel så hjemme. I en Klammer til Navnet har han føjet Ordet »Snerose«, som muligvis skal hentyde til Frugtens smukke Ydre. W' Optegnelser Side 237.

NyAstrackan1.jpg Fig
. 9. Ny Astrackan.

»Lille, indtil middelstort, smukt rundt, de større Frugter 2½ Tomme brede, 2 1/6 Tomme høje med noget bredere Basis. - Bæger i lille Hule uden betydelige Ujævnheder, dog at en af Ribberne undertiden står mere frem og bærer et Blad, Fligene fine, står lige op og lader Røret halvt åbent. Dette er rummeligt, topformet.- Stilk indtil 3/4 Tomme (lang), tynd, i flad Hule med ru, brun Rust.- Hud fin, glindsende, snehvid, halv overvadsket med fint Rosenrødt, hvori de temmelig store Punkter er sammenløbne, dog uden Rust eller Svamppletter. - Kød blændende hvidt, fint, sprudlende saftigt, af behagelig bæragtig, syrligsød, ædel Smag. - Kærnehus med åben Akse og rummelige Kapsler, hvori ca. to, noget små, brede, tilspidsede, lysebrune Kæner. Tager let Råd ved at ligge på Jorden.« - Modningstiden er ikke anført, men Sorten beskrevet efter 30/9 og før 20/10, altså i første Halvdel af Oktober.