Matthiesen 1913. II: 17

Nørre-Alslev Æble.

Hjem: Sorten er kommen frem hos Frugtavler Walther i Nørre-Alslev på Falster, rimeligvis henimod Slutningen af forrige Århundrede Frugten modtaget fra Tiltrækkeren.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, i almindelig Udvikling 90 mm bred, 76 mm høj, men kan efter Tiltrækkerens Udsagn blive en Del større. — Form: ligner i Form en stor Cox's pomona, altså afstumpet kegleformet, lidt stærkere aftagende mod Bægeret, stærkt afplattet ved begge Ender; Bug under Midten, den ene Side stærkere udviklet.—Bæger: forholdsvis lille, lukket eller halvåbent, Bladene små, grønne, dunede, indadbøjede, løber ud i en fin, but opretstående Spids; Hulen snæver, dyb, Ribber store, lidt uregelmæssige, ofte ret skarpe, ofte også brede og flade, løber helt ned over Frugten og ind i Stilkhulen; Tværsnit stærkt kantet. — Stilk: kort, rager ikke ud over Hulens Rand, kraftig til tyk, grøn med lidt brunt, ¦dunet; Hulen dyb, middelvid til vid, kun med Spor af Rust i Bunden. —Hud: gulgrøn, mat, næsten helt dækket af et mørkt brunlig rødt, hvori spores smalle Striber og Stænk; Punkter fine, grå uden Hov. Svagt fedtet. Ingen Lugt. — Kærnehus: lille, Aksen snart over middelvid, snart næsten lukket, Rum svagt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner små, lysebrune, mangler oftest. — Bægerrør: en lille Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel tynd, halvkløvet, glat. — Kød: hvidt med stærkt gulgrønt Skær, groft af Bygning, marvet, saftigt, sødt vinsyrligt. — Modningstid: September—Oktober. — Værd: af Værd som Cox's pomona, altså god Torve- og Køkkenfrugt, som i gode År kan være brugelig Bordfrugt.

NyholmM2.jpg Fig. 160. Nørre-Alslev Æble.