Matthiesen 1913. II: 16

Nysø Æble.

Hjem: Sorten har jeg modtaget fra Späths Planteskole ved Berlin med Tilføjende, at han havde fået den fra daværende Gartner på Nysø, Hr. Rygård, nu Tagesminde ved Gentofte. Hr. Rygård har senere meddelt mig, at Sorten tidligere fandtes på Nysø, men at Træet allerede var forsvundet fra Haven inden 1878. Senere fandt Hr. R. samme Sort i Bernstorf Slotshave under her benyttede Navn, den findes derfor rimeligvis også i andre Haver på Sælland. Hvor den oprindelig stammer fra, kan nu ikke oplyses.

Fig. 159. Nysø Æble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: lille til middelstor, i god Udvikling 67 mm bred, 54 mm høj, oftest mindre. Formen er fladrund. Bugen på eller lidt under Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lukket, Bladene grønne, fint dunede eller pudrede, bøjer indad, står lige op, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen flad, Ribber små og ubetydelige, Tværsnit rundt.— Stilk: kort eller middellang, kraftig, grøn med rødbrunt, fint dunet; Hulen dyb, snæver med gråbrun mørk Rust og ofte med en lille Svulst. — Hud: mat mørkegul med grønt Skær, Solsiden og ofte næsten hele Frugten dækket af et mat brunlig rødt, fuldt af mørkere Flammer og Striber, dog at Grundfarven skinner igennem; Punkter fine, tætsiddende med mat Hov. Svag Lugt. Fedtet. På Træet har Frugten blålig Dug. — Kærnehus: stort i Omkreds, Aksen lang, vid, Rum store, tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, Vægge glatte, to lange brune Kærner i hvert. — Bægerrør: en lille, bred, afstumpet Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel kortkløvet, glat. — Kød: gult, saftigt, mørt, af god vinagtig, lidt krydret Smag, der kunde være lidt kraftigere. — Modningstid: Januar—Forår. — Værd: god Bordfrugt, smuk Pyntefrugt.

Træet synes ikke at vokse stærkt eller blive stort. — Årsskud: tynde, svagt knæede, kortleddede, violette med få fine Barkporer, dunede. — Blade: middelstore, ovaleliptiske med kort, fin, påsat Spids, fint savtakkede; Stilken lang, kraftig, grøn med rødt, fint dunet. — Bladknopper: spidst kegleformede, violette, lidt dunede, tæt tilliggende. — Frugtknopper; kegleformede med mørkebrune, ikke sluttende Knopskæl; Bladene omkring disse smalle, langeliptiske med lange tynde Stilke.

Frugtbarheden er stor og Udtynding af Frugten er nødvendig, da Størrelsen ellers bliver for ringe.