Alexander Brun. (Hofman-Bang).

Littr. o. Syn.: Bredsted, Håndbog I, Side 46. - Pomologische Mh. 1885, Side 34.

Hjem og Historie: Denne gode sildigmodne Pære er tiltrukket af afdøde Hofjægermester A. Brun på Louisiana ved Humlebæk Station i Nordsælland. Hofjægermesteren foretog 1862 et ret omfattende Forsøg med Frøudsæd af sådanne Pæresorter, som ikke altid når fuld Udvikling som frit udplantede her i Landet, dog også af enkelte; hos hvem dette ikke er Tilfældet. Blandt de Sorter, af hvilke der blev taget Kærner, kan nævnes Nelis d'hiver, Beurre Diel, Soldat laboureur, Bergamotte d'Esperen, Louise bonne, Napoleon, Flemish beauty, Coloma d'automne og Eyewood. Der blev udplantet ca. 70 unge Frøplanter -flere var der ikke Plads til - og Resultatet var forholdsvis heldigt. Foreliggende Sort er en af de nye Pærer, falder efter Coloma d'automne ikke Urbaniste som i sin Tid udbredtes her i Norden af Heinrich Behrens i Travemünde, en Sort, der langtfra altid bliver god, når Træet ikke er espalieret. Træet bar første Gang 1876 og Pæren blev opkaldt efter Tiltrækkeren af Etatsråd Hofman-Bang, Hofmansgave. På Modertræet er Frugterne for små, men når Sorten podes over på andet Underlag, opnår den en forholdsvis god Størrelse. På Kvæde tager den ikke villigt fat, helst må der anvendes Mellempodning, men Pærerod kan godt bruges, da Træet ikke bliver stort.

Ahlmanspaere3.jpg Fig. 291. Alexander Brun.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: 50-54 mm bred 68-75 mm høj, på Modertræet meget mindre. Form: afstumpet kegleformet. Bug nærmest Bægeret, lidt indsvejfet ved den ene Side hen mod den bredt afstumpede Stilkende; Frugten er enkeltvis lidt bulet. Bæger: lille åbent. Blade små, forbundne ved en hård Rand, ligger stjerneformigt tilbagestående men mangler ofte, så kun Randen er tilbage; Hulen ubetydelig eller ingen. Frugten kan ikke stå op. Stilk: kort, 10-15 mm, lige, grønlig brun, kraftig til tyk; Hulen lille, ofte ser det ud, som om Stilken er stukket ind i Frugten; en flad Svulst ved den ene Side træffes næsten altid, uden at den dog trykker Stilken til Siden. Hud: temmelig tyk, ru at føle på, grøn ved Plukningen, på stærkt solbeskinnede Frugter træffes lidt brunlig rødt på Solsiden, ved fuld Modenhed bliver Huden lidt mere gul, dog altid med grønne Partier; ofte er større Dele næsten dækket af lys gråbrun Rust; Punkter fine, talrige, mørke. Kærnehus: smalt, lukket, Rum tilliggende, Kærner brune, middelstore, langt tilspidsede, ofte golde. Kød: svagt gult, lidt grønligt næst Huden, meget saftigt, fuldt smeltende, af kraftig krydret, sød Vinsmag; sandet under Huden, noget stenet nærmest Kærnehuset. Modningstid: sidst i November -hele December. Værd: fineste Bordfrugt.

Træet vokser til at begynde med godt, men såsnart den tidligt indtrædende Bæredygtighed begynder, vokser det kun svagt; Modertræet er meget svagtvoksende. Det er hårdført, sundt og meget rigtbærende. Årsskud: olivenbrune med lidt rødbrun Solside, middellange, kraftige, knæede med korte Led og talrige grå Barkporer. Bladknopper: lange, spidse, udstående. Blade; middelstore, ovale med kort påsat Spids, omtrent helrandede. Stilke lange, kraftige. Frugtknopper: små, ægformede, lysebrune, dunede, slutter ikke i Spidsen.

Det er Skade, at så få har gjort Forsøg med at tiltrække nye Pæresorter her i Landet, vi vilde ellers sikkert have været i Stand til også at forsyne os med gode danske Pærer en stor Del af Sæsonen, de Brunske Forsøg viser, at gode Resultater kan opnås.