Alfhildspære.

Hjem: Tiltrukket af Hofjægermester A. Brun; og var, om jeg husker ret, den første af Frøplanterne, der gav Frugt, det var vist 1875. Modersorten kender jeg ikke.

Ahlmanspaere4.jpg Fig. 292. Alfhildspære.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: middelstor, fra Halvstamme 54 mm bred, 63 mm høj. Form: næsten ægformet eller afstumpet kegleformet, Bug næst Bægeret. Bæger: lille, åbent, Blade korte, opretstående, forbundne ved en lille smal Ring, som oftest er alene tilbage, sidder i en flad glat Skål. Stilk: snart kort, snart længere, kraftig, mørkebrun med fine, langagtige Barkporer og ofte med en Knop, trykkes til Siden af en Svulst; Hulen ubetydelig. Hud: grøn med gult Skær og lidt brunlig rødt på Solsiden, senere gul med grønne Pletter; Punkter store, tætsiddende, grålig Rust omkring Stilk og Bæger og hist og her srnå Rustfigurer. Kærnehus: middelstort, Aksen lukket, Rum små. Kærner sortebrune, små. Bægerrør: lille, fladt med kort Kanal. Kød: hvidt med grønligt Skær næst Huden, meget saftigt, fuldt smeltende, sukkeret, stærkt krydret, stenet om Kærnehuset, minder meget om Nelis d'hiver, som den muligvis er Barn af. Modningstid: sidst i Oktober-midt i November. Værd: fin Bordfrugt.

Træets Vækst er kraftig, men det synes at lade vente noget på sig med at bære. Sorten er opkaldt efter Hofjægermesterens afdøde Datter.

Skal plukkes tidlig.