Alserpære.

Hjem: Sorten har jeg fået fra Valdemarslots Have, den er, såvidt vides, temmelig almindelig i ældre tåsingske Haver. Hvorvidt Navnet peger videre ad Als til, vides ikke. På Tåsing træffes meget store gamle Træer af Sorten.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: stor, 55 mm bred, 78 mm høj. Form: pæreformet, forøvrigt noget foranderlig, minder noget om Nouveau Poiteau. Bæger: lille, halvåbent, Blade små, kanalformede, bøjet indad, forbundne ved en Rand; Hulen flad, omgivet af Ribber, som løber helt ned over Frugten. Stilk: kort eller middellang, tyk, forneden kødfuld og ved Overgangen i Frugten omgivet af Kødringe, sidder skævt på Enden af Frugten. Hud; ved Plukningen grøn, senere lyst strågul med varmere Solside, som ved fuld Sol vist kan få lidt rødt; Punkter talrige, fine; kanelfarvede Rustfigurer kan, træffes. Kærnehus: stort, tenformet lige fra Stilken af, Aksen vid, Rum store, to store, lysebrune Kærner i hvert. Kød: groft, saftigt, afknækkende, sødt, stenet omkring Kærnehuset.- - Modningstid: sidst i September. - -Værd: god Koge- og Torvefrugt.

Ahlmanspaere5.jpg Fig. 293. Alserpære.