Buddingepære.

Sorten har jeg modtaget fra Hr. Planteskoleejer Sandal-Pedersen i Buddinge ved København, som i Brev af 22/9 1914 meddeler mig, at Træet er lagt af Kærne af en Kone i Buddinge 1900, og at Modersorten er Tysk Nationalbergamot.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse og Form: stor, afstumpet topformet eller afstumpet kegleformet, ubetydeligt indsvejfet hen mod Stilken. Bæger : lille, åbent, Bladene korte, kanalformede, står lige op; Hulen ubetydelig, flad, snæver, omgivet af flade Ribber, som spores langt ned over Frugten, så Tværsnittet bliver lidt kantet. - Stilk; middellang, ca. 20 mm, tyk med en Knop, brun og med få fine Barkporer; Hulen dyb, snæver, omgivet af små Svulster. Hud: som moden lysegul med Spor af skarlagenrødt på Solsiden; Punkter store med grøn Hov, tætsiddende, Spor af lysebrun Rust om Bægeret, lidt mere sammenhængende om Stilken og enkelte Småfigurer ned over Frugten. -- Kærnehus: svagt betegnet, forholdsvis lille, Aksen middelvid, Rum små, tilliggende, Kærner lysebrune uden Hage. Bægerrør: lille med meget lang, til Aksen nående Kanal. Kød : svagt gult, saftigt, smeltende, af lidt syrligrød, godt krydret Vinsmag, meget forfriskende. Modningstid: først i September, var på det højeste omkring ved den 20. Septbr. Værd: god Bordfrugt, meget god Salgsfrugt.

Fig. 521. Buddingepære.