Desmerpære.

Hjem: Kendes ikke. På Als fandtes i min Barndom gamle store, meget rigtbærende Træer af denne Sort, de var plantede i Slutningen af det 18de Århundrede. Senere har jeg fundet samme Sort flere Steder i Jylland, bl. a. i Skovdal Have og Beder i Århusegnen, her under Diamantpærenavnet. Hvorvidt Sorten er dansk-sønderjysk, vides ikke. Wøldike gjorde sig megen Ulejlighed for at finde oprindeligt pornologisk Navn, men han måtte give tabt.

Beskrivelse af Frugten Størrelse: stor, 54-56 mm bred, 60-70 mm høj. Form: kortere eller længere Pæreform. Bæger: stort, åbent, med smalle, opretstående Blade, forbundne ved en lille Rand; Hulen en flad Skål, omgivet af flade Ribber og Rynker. Stilk: lang, kraftig uden just at være tyk, har en Knop på Midten, krum, mørk olivenbrun med få fine Barkporer, tykkere næst Frugten, ingen Hule men ofte med små Svulster ved Overgangen i Frugten. Hud: mørkegrøn, senere mere gul, Solsiden mørk matrød flammet; Punkter talrige, store, fin Rust om Bæger og Stilk; meget kraftig, krydret Lugt. Kærnehus: stort, Aksen snæver, Rum små, tilliggende; golde Kærner Det store Bægerrør uden Kanal. Kød: svagt gult, overflydende af Saft, meget kraftig krydret sød Vinsmag, kun halvsmeltende. Modningstid: før eller senere i September, holder sig meget kort. Værd: fortrinlig Sommerbordfrugt.

Battruppear9.jpg Fig. 302. Desmerpære.