Ejbypære.

Hjem: Modertræet, som er meget stort og meget gammelt, står i Ejby i Hornsherred.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: lille, næsten, kuglerund, dog ubetydeligt mere aftagende mod Stilken, ligner noget Doyenné de Juillet men er lidt senere moden. Bæger: stort, åbent, Bladene lange, smalle, kanalformede, dunede, slår de lange Spidser lidt tilbage, når de findes, sidder udenpå Frugten. Stilk: ca. 20 mm lang, krum, tyk, olivenbrun med 2 små Knopper ved yderste Trediedel; Hulen flad, snæver. Hud: varmt lysegul, Solsiden med et skinnende rødt, hvori Flammer; Punkter spredte, mørke, lidt Rust omkring Stilken og små Rustfigurer træffes. Kærnehus: lille. Aksen snæver, Rum små, tilliggende, udfyldte af to lysebrune Kærner. Kød: lidt groft af Bygning, saftigt, halvsmeltende, sødt vinagtigt med god Aroma. Modningstid: midt eller sidst i August, 8 Dage senere end Doy. de J. Værd; god lille tidlig Bordfrugt.


Battruppear10.jpg Fig. 303. Ejbypære.