Fredensborgpære.

Det store uforædlede Modertræ står i Postbud Larsens Have ved Gartnerstræde i Fredensborg. Det er meget stort, sundt og meget frugtbart, bar 1921 over 900 Pd. og har i mange År ydet noget lignende. Et Forædlingssted er ikke til at opdage. Jeg har med Ejerens Tilslutning givet Sorten her benyttede Navn.

D. F. Povlsens Planteskole har taget den i Formering.

Beskrivelse af Frugten. - Størrelse og Form: stor, varierer ofte lidt i Form, er normalt pæreformet men ofte også mere flaskeformet og ved den ene Side lidt indsvejfet hen mod Stilken. — Bæger: åbent, Bladene kanalformede, ligger stjerneformigt udbredte, forbundne med en bred Rand; ingen Hule men Spor af flade Ribber ses. — Stilk: lang, ca. 40 mm, krum, kraftig, olivenbrun, med få Barkporer, tykkere ved Grunden, trykkes lidt til Siden på den afstumpede Frugtspids. —Hud: lysegrøn, senere mere lysegul med grønne Partier og undertiden tyndt rødt i Flammer og Striber på Solsiden; Punkter fine, ret talrige, ses ikke meget, om Stilk og Bæger lys Rust og små Rustfigurer ned over Frugten. — Kærnehus: tenformet, Aksen lukket eller svagt åben, Rum tilliggende, Kærner ret brede men ofte golde. — Bægerrør: en lille Gryde med lang, fin Kanal. —Kød: hvidt med gul Tone, fint, flyder over af Saft, fuldt smeltende, af fin, sød og godt krydret Vinsmag, der minder lidt om Smagen hos Nelis d'hiver. — Modningstid: var 1919 tjenlig sidst i Oktbr. og holdt sig god hele Novbr. 1921 blev den Oktoberpære, 1920 November og lidt ind i December. Ejeren meddeler, at den ofte har holdt sig Jul over. — Værd : udmærket fin Bordpære.

Årsskud: ret kraftige, knæede, olivenbrune med gule Barkporer. — Blade ovale med lang påsat Spids, mørkegrønne, meget svagt og fint savtakkede; Bladknopper brune, glatte, kegleformede, lidt udstående. — Frugtknopper: brune, glatte, kegleformede, og Bladene her mere eliptiske med længere Stilke.

Fig. 522. Fredensborgpære.